Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi missioon on äratada kaaskodanikes hoolivust ja tähelepanu kõige õrnemate ning nõrgemate suhtes.  Lastefondi valdkonnajuhid aitavad vabatahtliku töö raames täita nii heategevusfondi eesmärke, missiooni kui ka visiooni. Igal sügisel vabatahtlikkonda kuuluvad valdkonnajuhid vahetuvad ja Lastefondis alustavad tööd uued inimesed.  Siin on heategevusfondi tublid ja ettevõtlikud valdkonnajuhid!

Liina Kirsimägi – Lastefondi tänuürituste koordinaator
Liina peamine tööülesanne on korraldada Lastefondi tänuüritusi, kuhu kutsutakse kokku kampaania koostööpartneid ja kõik teised, kes on seotud sündmusega. „Mina tegelen kutsete vormistamise ja laiali saatmisega, ruumi leidmisega, vabatahtlike kaasamisega ja suupistete laua organiseerimisega,” tutvustab Liina oma tööd.

Ta liitus Lastefondiga 2013. aasta oktoobrikuus. „Alguses käisin koos teiste vabatahtlikega erinevatel üritustel. Seejärel aitasin läbi viia Tartu hoiukodu avamisüritust ja Selga küpsiste kampaania tänuüritust „Tõelise lapsepõlve nimel!”. 2014. aasta sügisest olen tänuürituste koordinaator.”

Liina sõnul otsustas ta liituda Lastefondiga, sest oli meedia kaudu heategevusfondi kohta varemgi kuulnud ning ta teadis, et Lastefond on läbi viinud palju kampaaniaid, mille raames on toetatud mitmeid
abivajavaid lapsi.

Tubli vabatahtlik räägib, et tänu Lastefondile on ta saanud käia mitmetel koolitustel. „Näiteks osalesin kogemusnõustamise baaskoolitusel ning projekti „Hoolime koos laste vaimsest tervisest” kuuluval koolitusel. Samuti olen läbinud täiendusõppe „Psühhopatoloogia nõustajatele”. Sellest kõigest olen saanud palju häid kogemusi.”

Liina tegeleb väljaspool Lastefondi fotograafiaga. „Olen looduse jäädvustamisega tegelenud 2008. aastast. Esimesed tunnustused oma piltidele sain ilm.ee kaudu. 2011. aastal osalesin konkursil „Looduse Aasta Foto 2011”, kus said kaks minu fotot tunnustuse ning on trükitud ka Loodusfoto aastaraamatus 2011.” Ta lisab, et Lastefondi ürituste raames on ta hakanud pildistama ka inimesi. „Igal aastal viib Lastefond oma Mõmmiku mitmel nädalavahetusel järjest kaubanduskeskustesse, kus tutvustatakse Lastefondi ning inimestel on võimalus koos Mõmmikuga pilti teha. Pärast teen väikese fototöötluse ning siis läheb iga pilt vastavale isikule otse meilile.”

Liina Kirsimägi
Liina Kirsimägi

Liis Noring – Lastefondi korvpallimängude koordinaator
Lastefondi korvpallimängude koordinaatori ülesanne on suhelda Tartu Ülikooli Spordihoone inimestega, et võimaldada heategevusfondi vabatahtlikele korvpallimängude ajaks sobilik ruum, kus isiklikke asju hoida või näiteks riietuda. Samuti on vajalik tagada vabatahtlikele tasuta sissepääs tähtsamatele mängudele. „Lastefondi vabatahtlike ülesandeks korvpallimängudel on annetuste kogumine põhikampaania toetuseks ning info jagamine fondi tegemiste kohta,” räägib Liis.

Ta liitus Lastefondiga 2013. aasta sügisel ja sellel põhjusel, et oli tuttavatelt kuulnud palju positiivset tagasisidet Lastefondi tegevuste kohta. „Olen loomult abivalmis ning soov teisi aidata on alati mõtetes, siis tundus see olevat hea viis panustada heategevusse. Kuigi Lastefondis tegutsemine nõuab paratamult endapoolseid ressursse, siis hea tunne, et oled teinud midagi head, on kahtlemata kogu vaeva väärt.”

Tubli vabatahtlik lisab, et tema arvates on Lastefondi tegevus hindamatu väärtusega ning peaaegu iga päev paneb teda heas mõttes imestama fondis tegutsevate inimeste motivatsioon, teotahe ja järjepidevus, mis toob päikese nii mõnegi pere päeva.

Väljaspool Lastefondi töötab Liis füsioterapeudina ning teeb harrastustasemel sporti nagu korvpallimängude koordinaatorile kohane.

Liis Noring
Liis Noring

Pille Marmor – Lastefondi vabatahtlike juht Tartus
Pille tööülesanne on juhendada Tartu vabatahtlikke ning arendada vabatahtlikkonna tegevust. „Oma tegevuses lähtun 2014. ja 2015. aasta tegevuskavast, mis omakorda täidab Lastefondi üldisi eesmärke. Igapäevaselt üritan olla vabatahtlikele nõu ja jõuga toeks.”

Pille sõnul on ta olnud heategevusfondiga seotud rohkem kui kolm aastat. „Liitusin Lastefondiga 2011. aasta veebruaris ja sellel põhjusel, et soovin olla vabatahtlikuna heaks eeskujuks oma lastele ning tõsta lähikondlaste teadlikkust heategevusest. Ma usun, et vabatahtlikkus ja heategevus peaks olema ühiskonna loomulik osa.”

Tartu vabatahtlike juht töötab igapäevaselt asutuses Eesti Krediidipank. „Kui mul jääb üle aega töö, pere ja Lastefondi kõrvalt, siis üritan võimalikult palju tegeleda lugemisega, enesetäiendamisega, olla füüsiliselt aktiivne ja tegeleda oma hobidega”. Pille lisab, et tema suur hobi on käsitöö – õmblemine, kudumine ja kaartide valmistamine. „Lisaks õpin hobikorras klaverit”.

PilleMarmoripiltametnikeloojaoks
Pille Marmor

Katrin Krass – vabatahtlike juhi abi Tartus
Katrini sõnul on juhiabi peamine tööülesanne Lastefondi koosolekute protokollimine, Tartu vabatahtlike juhi abistamine, samuti motivatsiooniürituste korraldamisele ning värbamisüritustele kaasaaitamine. „Üritan osaleda võimalikult paljudel Lastefondi üritustel, kui mul on selleks vähegi võimalust”.

Katrin liitus heategevusfondiga 2013. aasta sügisel ja sellel põhjusel, et tal oli kooli ja töö kõrvalt vaba aega, mida ta soovis sisukalt täita. „Tahtsin teha vabatahtlikku tööd, sest teadsin, et emotsioon, mille ma selle töö tegemise eest vastu saan, on igati väärt oma aja annetamist. Valisin just Lastefondi, sest see on minu tööga seotud ning nõrgemate abistamine on mulle väga südamelähedane teema.”

Väljaspool Lastefondi tegeleb Katrin magistrikraadi omandamisega sotsiaaltöö erialal ja töötab tugiisikuna.

KatrinKrassifoto
Katrin Krass

Marii Malinen – Lastefondi koolitusjuht Tartus
Marii ülesanne on korraldada Tartu vabatahtlikele motivatsiooniüritusi igal kuul ja samuti uute vabatahtlike värbamist. „Tegelikult teeme värbamist sellel aastal teistmoodi kui varasemalt. Otsime kindlaid inimesi ametikohtadele, kus on tarvis lisaabi. Näiteks on Lastefondil vaja juurde meditsiinivaldkonna uurijat, blogijat ja tegevusplaneerijat. Seega on värbamisüritus olnud minu jaoks suur väljakutse, sest pean päris palju ise mõtlema ja looma.”

Marii on Lastefondi vabatahtlik 2013. aasta septembrikuust. Tema sõnul otsustas ta liituda Lastefondiga sellel põhjusel, et õhtul magama minnes oleks hea tunne südames. „Minu jaoks on oluline, et ma olen midagi endast andnud ja ära teinud. Kuna ma õpin ülikoolis eripedagoogikat, siis soovisin oma eriala ja vabatahtliku töö siduda.”

Väljaspool heategevusfondi tegeleb Marii magistrikraadi omandamisega eripedagoogika erialal ja oma huvialadega. „Minu hobid on lugemine, jooga ja zumba”.

MariiMalinen
Marii Malinen

Kaidi Koort – Lastefondi blogi toimetaja
Kaidi peamine tööülesanne on lugude kirjutamine Lastefondi üritustest ja vabatahtlikest. Ta koostab ka heategevusfondi kuukirja, mis saadetakse Lastefondi püsiannetajatele, vabatahtlikkonda kuulunud vilistlastele ning kõikidele, kes on koduleheküljel soovinud liituda uudiskirjaga. „Samuti osalen mitmetel Lastefondi sündmustel, kus olen abiks oma tööga. Näiteks olen käinud Klubi Tartu Maratoni üritustel ja paaril korral Mõmmiku pildistamissündmusel.”

Kaidi on olnud Lastefondi vabatahtlik aasta. Ta ühines heategevusfondi vabatahtlikkonnaga 2013. aasta sügisel ja mitmetel põhjustel. „Minust sai Lastefondi vabatahtlik, sest heategevus on
mulle alati olnud hingelähedane ja soovisin ühte heategevusorganisatsiooni lähemalt tundma õppida.” Ta lisab, et liitus Lastefondiga ka seetõttu, et saada uusi teadmisi ja oskuseid ning ennast arendada.

Väljaspool Lastefondi tegeleb Kaidi artiklite kirjutamisega ajakirjale „Tervis Pluss” ja oma huvialadega. „Minu hobid on teatris ja kinos käimine, raamatute lugemine, fotograafia, muusika kuulamine ja jooksmine. Oktoobrikuus osalesin Tartu Sügisjooksul.”

Raekojaplatsiees2014
Kaidi Koort

Tarmo Sulg – Lastefondi veebijuht
Tarmo tööülesanded on Lastefondi koduleheküljele värske info üleslaadimine, veebilehe vormi ja kujunduse ühtsena hoidmine, kodulehe ja blogi kohta statistika kogumine. Ta tegeleb veel zone.ee haldamisega.

Tarmo peab ennast Lastefondi nooreks liikmeks, sest ta on heategevusfondis olnud natuke üle paari kuu. „Olen tegelikult Lastefondiga juba varasemalt kokku puutunud ja näinud nende vajalikke toimetusi. See ühtib minu eesmärgiga anda meie ühiskonnale vabatahtliku tegevuse kaudu midagi head tagasi.”

Tarmo põhitöö on seotud Tartu Ülikooli Kliinikumiga, kus ta töötab spetsialistina informaatikateenistuse arendusosakonnas. Tema hallata on kliinikumi kodulehekülg ja ta tegeleb ka dokumendihaldusega.

Tarmo sõnul meeldib talle vabal ajal tegeleda rattasõidu ja orienteerumisega. „Eriti hea on veel, kui rattasõidu ning orienteerumise saab kokku panna, nagu seda oli oktoobri alguses Vaude Bike Xdream üritus”.

TarmoSulg
Tarmo Sulg

Kätlin Lindsaar – Lastefondi sponsorlussuhete juht
Kätlini tööülesanne on leida sponsoreid Lastefondi meenetele ja projektidele. „Sponsorlussuhete juhi ülesandeks on uute meenete väljamõtlemine ja nende kohta pakkumiste küsimine. Lisaks tegelen Tartu Ülikooli Kliinikumile mõeldud meenetele toetajate leidmisega.”

Kätlin on olnud Lastefondi vabatahtlik 2012. aasta novembrist ja teda kutsus heategevusfondi endine klassivend. „Mina liitusin fondiga, sest selle tegevus jättis mulle väga südamliku mulje ja tundsin, et tahaksin siia panustada oma vaba aega”.

Tubli vabatahtlik tegeleb väljaspool Lastefondi ülikooliõpingutega. Kätlin õpib Tartu Ülikoolis kolmandal kursusel bioloogiat ja töötab isikliku abistajana. „Vabadel hetkedel veedan meelsasti aega metsas loodust pildistades”.

KätlinLindsaar
Kätlin Lindsaar

Merili Kärner – Lastefondi teabe- ja projektijuht
Merili tööülesanne on koostada ja välja saata pressiteateid, samuti hallata Facebooki lehte, kirjutada uudiseid kodulehele ning artikleid Kliinikumi Lehele. Lisaks aitab ta väiksemal määral hallata Lastefondi kodulehte ning nõustab vajaduse korral tegevjuhti meediaga seotud küsimustes.

Merili sõnul on ta tegelenud vabatahtliku tööga Lastefondis natuke üle aasta, kuid kaudselt on seotud heategevusfondiga juba 2009. aastast, kui Tartu Ülikoolis kommunikatsioonijuhtimise magistrantuuris tudeerides kirjutas magistritööd Lastefondi vabatahtlikkuse teemal. „Kui 2012. aastal jäin lapsehoolduspuhkusele ning 2013. aastal selgus, et perre on oodata varsti ka teist last ja ma niipea tööle ei naase, siis otsustasin ennast pakkuda Lastefondi vabatahtlikuna teabejuhiks. Sellel põhjusel, et mitte kodus oldud ajaga oma erialast pädevust päris ära kaotada ja et leida pere kõrvalt erialaseid väljakutseid.”

Merili on lisaks vabatahtlikule tööle Lastefondi töötaja. Ta töötab 0,25 koormusega projektijuhina, mille raames koostab ja arhiveerib Lastefondi poolt toetusesaajatega lepinguid ning viib vajadusel ellu väiksemaid projekte.

Väljaspool Lastefondi tegeleb Merili kahe väikese lapse kasvatamisega.

MeriliKärner
Merili Kärner

Kristi Neimann – Lastefondi müügijuht Tartus
Kristi peamine tööülesanne on korraldada Lastefondi üritusi, mille eesmärk on fondi tutvustamine ja inimeste teadlikkuse tõstmine kampaaniatest ning annetamise võimalustest. Näiteks toimuvad novembrikuus Mõmmiku pildistamisüritused Eedeni keskuses, kus on nii lastel kui ka täiskasvanutel võimalus teha Lastefondi maskott Mõmmikuga pilti.

Kristi räägib, et ta on olnud vabatahtlik Lastefondis pool aastat. „Ma päris täpselt ei mäleta, kuidas jõudsin Lastefondi vabatahtlikuks 2009. aastal, kuid kahjuks sain sel ajal olla vabatahtlik väga lühikest aega. Kevadel kolisin Soomest tagasi Eestisse ja tulin taas Lastefondi. Minu üllatuseks oli vabatahtlik tegevus ning organiseeritus selle ajaga meeletult arenenud.” Ta lisab, et Lastefond annab suurepärase võimaluse enda arendamiseks ja proovile panemiseks, tehes samal ajal head kõige väiksematele kodanikele, kellel ei ole võimalusi enda aitamiseks.

Väljaspool Lastefondi tegeleb Kristi vahva 3-aastase poisi kasvatamisega, kellele pühendab suurema osa oma ajast. „Vabal ajal teen võimaluse korral sporti, eriti armastan tantsimist. Tööalaselt olen seotud müügivaldkonnaga.”

Kristi Neimann
Kristi Neimann

Siret Lillma – Klubi Tartu Maratoni koordinaator
Sireti sõnul on tema ülesanne koordinaatorina tegevuskava koostamine Klubi Tartu Maratoni jaoks ning see läbi arutada KTM-i kontaktisikutega. „Igaks maratoniürituseks on vaja leida vabatahtlikud, kes esindaksid fondi ja tegeleksid lastega. Samuti on tarvis sündmusele kutsuda Vanemuise Kollased Kassid, kes on igati tänuväärsed abistajaid maratoniüritustel. Sündmusele on kohapeale vaja organiseerida telk, suured mänguklotsid ning kogu vajalik varustus, et lapsed saaksid mängida, joonistada ning meisterdada.”

Siret on tegelenud vabatahtliku tööga Lastefondis kolm aastat. Ta ütleb, et ta ei oskagi täpselt öelda, mis see põhjus oli, mis ajendas teda liituma Lastefondiga. „Olen veendunud, et mulle meeldib olla fondis. Meil on lahedad üritused ja armas Mõmmik.”

Sireti sõnul meeldib talle vabal ajal mängida võrkpalli, eriti suvel rannas koos laheda seltskonnaga. „Loen hea meelega raamatuid ja veedan aega sõpradega. Minu arvates on parim puhkus maal olemine, kus saab eemal olla linnakärast ja inimestest, kes kogu aeg kuskile kiirustavad.”

SiretLillma
Siret Lillma

Egle Kiik – Lastefondi kujundaja
Egle räägib, et Lastefondi kujundaja ülesanne on anda välimus ja nii-öelda meeleolu erinevatele plakatitele. „Olgu selleks kuulutus ajakirjas, Facebookis, koduleheküljel või hoopis seinale kleebitav plakat”.

Ta ühines Lastefondiga paar kuud tagasi ja seega on Egle heategevusfondi noor liige. „Lastefondis on asjalikud inimesed, kes mitte ainult ei soovi, vaid teevad midagi selleks, et muuta laste elu paremaks,” põhjendab ta fondiga liitumise otsust.

Egle töötab Tartu Kutsehariduskeskuses videotöötluse spetsialistina, kuid hetkel on ta väikese lapsega kodus. „Praegu on tööst paus ja seega üritan lõpetada õpingud Tartu Kunstikoolis”.

Egle tegeleb vabal ajal fotograafiaga. „Võin kaotada pilte tehes ajataju ja siis võib kuluda tunde sobiva hetke jäädvustamiseks”.

EgleKiik
Egle Kiik

Marko Mesikäpp – Lastefondi kujundaja
Marko sõnul tegeleb Lastefondi kujundaja erinevate kujunduste loomisega – tegemist võib olla tänukirjaga, plakatiga või hoopis kleepsuga Lastefondi soetatud aparaadil.

Ta räägib, et on teinud vabatahtlikku tööd Lastefondis kaks aastat. „Lastefondile kujunduste tegemisega saan omalt poolt aidata abivajajaid ja samuti endale väärtuslikke kogemusi tehtud tööde näol”.

Väljaspool Lastefondi tegeleb Marko oma hobidega. „Võimalusel sõidan rattaga ja käin jalutamas”.

Kristi Reimann – Lastefondi vabatahtlike juht Tallinnas
Kristi tööülesanne on Tallinna vabatahtlike juhtimine, abistamine ja toetamine ning vabatahtlikkonna tegevuse arendamine. „Aitan oma armsaid Tallinna vabatahtlikke ja huvilisi nende projektidega ning pean koosolekuid igal nädalal. Samuti teen koostööd Tartuga ja tegelen dokumentatsiooniga.”

Kristi on Lastefondi vabatahtlik 2013. aasta septembrikuust. „Ma teadsin, et soovin oma vaba ajaga teha midagi kasulikku ja tahan hakata vabatahtlikuks. Soovin aidata inimesi ja sellega Lastefond ju tegelebki.”

Kristi lisab, et Lastefond on talle viimase aasta jooksul nii palju andnud – kogemused, emotsioonid, eduelamused, uued sõbrad ja rõõmud.

Väljaspool Lastefondi töötab Kristi füsioterapeudina ja tegeleb oma hobidega, milleks on lauamängude mängimine ja kodus kokkamine. „Õpin gaasiahjuga küpsetama, mis on suurem väljakutse, kui ma ette kujutada võisin. Võtsin isegi salli kudumise ette. Plaanis on jõuda enda lemmiktegevuse juurde, milleks on tantsimine,” tutvustab ta oma hobisid.

Kristi Reimann2
Kristi Reimann

Kristiine Käsper – vabatahtlike juhi abi Tallinnas
Kristiine peamised ülesanded on protokollide koostamine koosolekutel ja motivatsiooniürituste korraldamine, mis toimuvad igal kuul. „Vajadusel asendan Tallinna vabatahtlike juhti ja löön aktiivselt kaasa kõikidel üritustel, kus osaleme Lastefondiga”.

Ta on Lastefondi vabatahtlik 2013. aasta sügisest. Kristiine otsustas Lastefondiga liituda, sest sai informatsiooni vabatahtliku töö kohta e-mailile ja talle meeldisid esimesed kohtumised. „Otsustasin jääda ja vaadata, kuidas mulle sobib ja meeldib olla Lastefondi vabatahtlik. Tundsin, et heategevuslik osa on minu elus olnud liiga tagasihoidlik ja soovisin oma panust suurendada. Valisin just Lastefondi, sest tundsin heategevusfondiga erilist sidet, kuna minu eriala ülikoolis seondub lastega, aitamisega ja lahenduste leidmisega abivajajatele.”

Väljaspool Lastefondi tegeleb Kristiine Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õppimisega. Ta õpib neljandat aastat ämmaemandaks. Vabal ajal meeldib Kristiinele tegeleda tantsimisega. „Tantsin rahvatantsuansamblis Kuljus”.

KristiineKäsper
Kristiine Käsper

Kristel Plangi – Lastefondi koolitusjuht Tallinnas
Tallinna koolitusjuhi ülesanneteks on korraldada värbamisüritusi, neid läbi viia ja olla toeks uutele huvilistele nende esimestel kuudel. Samuti osaleb Kristel Lastefondi projektides ja üritustel.

Ta on olnud Lastefondis vabatahtlik kaks aastat. „Liitusin Lastefondiga, sest tahtsin teha midagi hingele ja aidata abivajajaid. See võib kõlada klišeena, aga kui oled elus mingisse punkti jõudnud, siis soovid lisaks tööle teha ka midagi muud. Mulle on lapsed alati meeldinud ja mul oli üks tuttav juba Lastefondis ees, siis see oli loomulik valik.” Kristel lisab, et üks tema lemmiktegevus heategevusfondis on Mõmmiku maskotis olemine.

Ta tegeleb väljaspool Lastefondi tööohutuse ja töötervishoiuga – ennetamise ja teavitamisega. „Vabal ajal meeldib mulle teha sporti ja veeta aega sõpradega”.

KristelPlangi
Kristel Plangi

Cätlin Juursalu – Lastefondi müügijuht Tallinnas
Cätlini peamine ülesanne müügijuhina on leida üritusi, kus saab tutvustada Lastefondi.

Ta on vabatahtliku tööga tegelenud 2014. aasta kevadest. „Teadsin, et tahan teha vabatahtlikku tööd ja leidsin Lastefondi interneti kaudu. Olin eelnevalt Selveri turunduses töötades teinud koostööd heategevusfondiga ja nii jäi mulle Lastefond meelde.”

Väljaspool Lastefondi õpib Cätlin Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis tervisedendust. Vabal ajal meeldib talle tegeleda loomadega. „Minu süda kuulub loomadele ja käin Kalaoja talus ratsutamas. Samuti meeldib mulle tegeleda koertega loomade varjupaigas. Vihmase ilmaga käin ujumas ja loen raamatuid. Üksi kodus laulda ja tantsida on ka vahva,” tutvustab Cätlin oma hobisid.

Cätlin Juursalu
Cätlin Juursalu