SA TÜ Kliinikumi Lastefond toetab 18-aastast liitpuudega Monikat, kes vajab hoiuteenust raske ja sügava puudega lastele mõeldud hoiukodus rohkem, kui fondi möödunudaastane põhikampaania „Unistuste puhkus“ ette näeb.

Kampaania raames võimaldatakse sügava ja raske puudega lastele tasuta hoiukoduteenust ühe aasta jooksul kuni 1500 euro eest, mis mahus on 18-aastane liitpuudega Monika teenust möödunud aasta septembrist novembrini Jõhvi puuetega laste tugikodus Päikesekiir juba ära kasutanud. Kuid kuna tütarlapsel on käsil Ahtme Kooli lõpetamine, mille õppetegevus toimub tugikodus individuaalõppekava järgi, vajati hädasti ka edaspidi hoiukoduteenust.

Monika liitpuude (vaimu-, keele- ja kõne- ning liikumispuue) põhjuseks on kaasasündinud haigus, mille tõttu on tüdruku ajus toimunud arengut kahjustavad muutused. Tüdruk vajab pidevat kõrvalabi liikumisel, riietumisel, söömisel ja muudel tegevustel; ta ei räägi, vaid väljendab end miimika ja häälitsuste abil ning põeb epilepsiat, millega kaasnevad krambihood.

Tüdruku isa sõnul on hoiukodu stabiilne ja arengut toetav keskkond ning õppetöö korraldamine tugikodus kohapeal, mõjunud Monikale väga hästi: „Ta on muutunud rahulikumaks, rõõmsamaks ja seltsivamaks, ka tema enesetunne on parem ning krambihoogusid esineb harvemini ja need ei ole enam nii tugevad.“ Ta lisab, et ka Monika lihased on tugevamad ja ta on võimeline liikuma raami ja lapsehoidjate toel ning tunduvalt on paranenud tema käte liikuvus ja motoorika, mille tulemusel suudab ta hoida käes kruusi, lehitseda raamatut, lülitada põlema tuld jms. „Monika on nüüd ka palju enam avatud uute asjade õppimisele ning tema huvitatus maailmast on suurenenud,“ on lapse isa positiivsete muutuste üle rõõmus.

Et tüdruku tervisliku seisundi paranemisele ja arengu säilitamisele kaasa aidata ning anda Monikale võimaluse lõpetada viimane kooliaasta tugikodus lapsehoiuteenusel viibides, vajas tema pere Lastefondi toetust. Fond võimaldab neiule hoiuteenust lisamahus ehk toetab teda sealjuures lisaks 3000 euroga.

Lastefondi tegevjuht Sandra Liiv tunneb suurt heameelt, et fondil oli annetajate abiga võimalik Monika perekonnale vastu tulla ning teda erandkorras täiendavalt toetada. „Nii saab Monika kooli lõpetada ning tema vanemad jätkata tööl käimist, mis on olnud üks meie 2014. aasta põhikampaania suuremaid eesmärke,“ ütleb ta.

SA TÜK Lastefondi 2014. aasta põhikampaania “Unistuste puhkus” raames rajati möödunud aastal üle Eesti neli sügava ja raske puudega lastele mõeldud hoiukodu. Lastefond on hoiukodude teenust tänaseks rahastanud 50 000 euroga. 2015. aasta jooksul plaanib teenuse rahastamise üle võtta riik, kuid kuni seda ei ole tehtud, jätkab Lastefond hoiukodude teenuse eest tasumist.

Loe Lastefondi sügava ja raske puudega laste hoiukodude projektist lähemalt siit.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning sadu eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku kahe miljoni euroga.