4. novembril toimus Tartu Kirjanduse Majas Kanada professionaalse jutuvestja ja kirjaniku Dan Yashinsky loeng, kus ta rääkis oma tööst lapsevanematega vastsündinute intensiivravi osakonnas. Koolitust toetas 150 euroga ka SA TÜ Kliinikumi Lastefond.

Loengu eesmärgiks oli anda puuetega laste vanematele teadmisi, kuidas lastele lugusid jutustada ning seejuures lahendada ka nende haigusest tingitud spetsiifilisi psüühilisi probleeme. Jutuvestmise abil on võimalik tegeleda lapse probleemidega, tasandada tõrjutust ja üksildust ning lahendada murekohti. Loengu sihtrühmaks olid kogemusnõustajad ning puudega ja haigete laste vanemad.

Koolituse üks korraldaja, Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu liige Merike Kaunissaare selgitas, et kuna puuetega ja haigete laste ravis suunatakse tähelepanu eelkõige lapse füüsilisele tervisele, siis võivad lapse emotsionaalsed ja sotsiaalsed vajadused märkamatuks jääda. „Tihti puuduvad lapsevanemal teadmised, kuidas lapsele haigusest tingitud elukeskkonnast rääkida ja seda eakohaselt selgitada. Seetõttu andis loeng hea võimaluse õppida rasketest teemadest lihtsas muinasjutukeeles rääkima.“

Lastefondi kõrval toetas koolituse läbiviimist 240 euroga Eesti Kultuurkapital.7