TÜK Lastefond toetab ka järgmise poole aasta jooksul laste psühholoogilist nõustamist Tudulinna asenduskodus ning Tartu naiste varjupaigas, aidates katta terapeutide-nõustajate töötasu.

Tudulinna asenduskodus pakub lastele psühholoogilist tuge eripedagoog Pille Kriisa, kes käib Lastefondi toel seal kohapeal lapsi nõustamas juba alates 2014. aasta septembrist

Asenduskodu juhataja Karis Mugamäe selgitab, et kõigil asenduskodus elavatel lastel on erinev minevik, kus on palju valu ja kannatusi, milles lapsed vähelgi määral süüdi pole. „On oluline, et lapsele osutatav asenduskoduteenus ei piirduks vaid välise turvalise keskkonna loomisega, vaid hõlmaks endas ka professionaalselt läbimõeldud terapeutilist abi, et lapsed saaksid endale turvalise tuleviku luua. Läbi psühholoogilise toe võimaldamise tahame tekitada neis teadmist, et nende muresid mõistetakse ning neid soovitakse aidata alustada tulevast elu sisemiselt tugevana ja ilma parandamatute hingehaavadeta,“ räägib ta.

Kuna terapeut Pille Kriisa senine töö on juhataja sõnul olnud põhjalik ja tulemusrikas, toetab Lastefond ka 2016./2017. aastal psühholoogilise ja terapeutilise toe pakkumist Tudulinna asenduskodu lastele, tasudes eripedagoogi töötasu ning transpordi eest.

Tartu naiste varjupaigas tegeleb perevägivalla all kannatanud või seda pealt näinud lastega alates 2014. aasta novembrist Lastefondi toel psühholoog ning fond jätkab tema töö toetamist ka järgmise poole aasta jooksul.

„Iga kodus vägivallaga kokkupuutuv laps reageerib omamoodi, kuid ema suhtes toimepandava vägivalla nägemine on lapse suhtes psühholoogiline vägivald, millel võivad olla väga rängad tagajärjed,“ toonitab MTÜ Tartu Naiste Tugi- ja Teabekeskuse juhataja Pille Tsopp-Pagan. „Lapsed, kes on sunnitud vägivalda pealt vaatama, on kaudselt täiskasvanutega toimuva füüsilise vägivalla ohvrid. Tänu varasemale koostööle Lastefondiga on varjupaik saanud väga hästi toimiva terapeutide koostöö, kus üheaegselt töötatakse mõlema ohvri-lapse (laste) ja emaga. Samaaegselt tehtav töö tähendab mõlemale kiiremat taastumist ja perekond on lõpptulemusena ühiskonna jaoks parem, samas vähem ressurssi kulutav.“

Järgneva poole aasta jooksul toetatakse eripedagoogi tööd Tudulinna asenduskodus kokku 7501 euroga ning psühholoogi tööd Tartu naiste varjupaigas 4824 euroga.