SA TÜK Lastefond aitab ka järgmise aasta jooksul tasuda pervasiivse arenguhäirega 8-aastase Jaagu muusikateraapia eest, mis on vajalik lapse eakohase kõne arenguks ning keskendumis- ja tähelepanuvõime arendamiseks.

Jaagul on pervasiivne arenguhäire ehk autistlikud käitumisjooned ning kõnearengu probleemid. Autismispektri häirega inimesi iseloomustavad eelkõige suhtlemisraskused, omapärane suhtlemisviis, probleemne arusaamine teiste inimeste emotsioonidest, soovidest, jäikus eluviisides ja mõttelaadis, stereotüüpsed ehk korduvad ja sügavad huvid, harjumused ja käitumised. Neil on vähene võime näha tervikut ja konteksti ja võib olla raske taluda ootamatuid olukordi ja kohaneda muutuste, uue keskkonna ja inimestega.

Autistlike laste puhul on väga tähtis pöörata tähelepanu ka nende tugevatele külgedele ning kuna Jaagu puhul on tema suureks hobiks muusika, on ta juba poolteist aastat käinud muusikateraapias. Teraapia abil saab poiss arendada suhtlemist,  emotsioonide väljendamist, tähelepanu koondamist ja ühele asjale keskendumist ning motoorseid oskuseid ja kehatunnetust. Muusika kuulamine, laulmine ja koos musitseerimine mõjuvad ka toetavalt kõnearengule.

Jaagu terapeut Karmen Linnamäe sõnul kasutab ta Jaagu muusikateraapiatundides mitmeid meetodeid, mis aitavad autismispektrihäirega inimeste toimetulekut parandada: korrapärane vastastikuse suhtlemise harjutamine – sina–mina-dialoog, poolte vahetamine; oma keha tunnetamine – pilli mängmine, sh kontakt pilliga; koostöö – kuidas pill ja hääl, kaks häält laulmisel, või mitu pilli kokku kõlavad; keskendumine tegevusele – tähelepanuga asja juures olemine; emotsioonide reguleerimine ja välja elamine.

„Need tegevused, oskused ja võimed vajavad autistlike laste puhul pidevat korrapärast tähelepanu ja arendamist, selleks et elus paremini toime tulla ja edasipidi iseseisvalt hakkama saada,“ selgitab terapeut. „Ka aitavad muusikalised oskused, laulmine, teise kuulamine, pillimänguoskus kaasa teistega suhtlemisel ja ühiste tegevuste leidmisel.“

Teraapia on aga kulukas, mistõttu aitab Lastefond Jaagu perel selle eest tasuda, toetades neid kokku 1478 euroga ühe aasta jooksul. Fondi kõrval toetab Jaaku 130 euroga ka kohalik omavalitsus.

Kuidas Sina aidata saad?

Hakka püsiannetajaks

Osta heategevustooteid

Tee ühekordne annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annatuskontodele, lisades selgitusse “Jaak”

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Danske IBAN EE403300334408530000

Nordea IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Lõppenud toetused ja kampaaniad

Vaata