TÜK Lastefond rahastab rohkem kui 1000 euroga Tartu Herbert Masingu kooli viie erialaspetsialisti õppevisiiti Belgiasse. Külaskäiguga püütakse sisse seada koostöö Belgia erivajadustega lastega tegelevate organisatsioonidega, et arendada seda valdkonda Eestis.

Õppevisiit on osa projektist „Erivajadustega laste ja perede tugivõrgustiku arendamine“, mille eesmärgiks on edendada hariduslike erivajadustega (autimisspektri häire, aspergeri sündroom, aktiivsus- ja tähelepanuhäire) laste ja nende perekondade tugisüsteemi Eestis, et see oleks jätkusuutlik, järjepidev ning teaduspõhine.

„Eriti oluline oleks leida võimalus välja arendada varajase sekkumise metoodikad, et nii lapsed kui ka pered saaksid vajaliku informatsiooni lapse toetamiseks võimalikult varakult,“ lisab Tartu Herbert Masingu Kooli direktor Tiina Kallavus.

Selleks, et Eestis neid lapsi ja peresid paremini toetada ning tugivõrgustikku arendada, on väga oluline teha koostööd kogemust omavate partneritega välismaal.

„Õppevisiidiga soovimegi luua partnerlust erinevate Belgia organisatsioonidega, mis on spetsialiseerunud autismi, aktiivsus- ja tähelepanuhäire ning Asperegeri sündroomiga inimestega tegelemisele,“ räägib Kallavus. „Ning sealjuures kaardistada erinevate metoodikate kasutamine töös inimeste ja nende peredega, et õppida neilt, kes neid edukalt rakendamas on.“

Õppevisiidi käigus kohtutakse Genti Ülikooliga ning külastatakse mitmeid erinevaid keskusi, mis on spetsialiseerunud autismi, Aspergeri sündroomi ja aktiivsus- ning tähelepanuhäire all kannatavate inimeste ja nende perede toetamisele.

Lastefond toetab 24.-28. oktoobrini toimuvat õppevisiiti 1308 euroga.