SA TÜ Kliinikumi Lastefond otsustas veel poole aasta jooksul jätkata perevägivalla ohvritest laste psühholoogilist nõustamist Tartu naiste varjupaigas.

Fond toetab nõustamisteenuse pakkumist aidates katta psühholoogi töötasu, mis teeb kuu kuu toetussummaks kokku veidi üle 4800 euro. Lastefond on Tartu naiste varjupaigas viibivate laste psühholoogilist nõustamist toetanud juba alates 2015. aasta algusest.

Enne 2015. aastat ei ole varjupaigal rahaliste ressursside puudusel olnud võimalik lapsi teraapia sihtgrupina aidata. Samal ajal on selleks nähtud alati äärmist vajadust.

MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuse juhataja Pille Tsopp-Pagan selgitab, et iga kodus vägivallaga kokku puutuv laps reageerib omamoodi, kuid ema suhtes toimepandava vägivalla nägemine on lapse suhtes psühholoogiline vägivald, millel võivad olla väga rängad tagajärjed.

“Lapsed, kes on sunnitud vägivalda pealt vaatama, on täiskasvanute suhtes aset leidva füüsilise vägivalla kaudsed ohvrid. Kujuneb harjumus eluks pideva vägivallaga õhkkonnas, aga ka arusaam, et füüsilise vägivalla abil on võimalik ennast maksma panna. Siit tekivad eeldused vägivaldseks käitumiseks ka täiskasvanuna,” tõdeb ta.

Varjupaiga juhataja lisab, et tänu poolteist aastat tagasi alanud koostööle Lastefondiga on pandud alus väga hästi toimivale terapeutide ühistegevusele, kus üheaegselt töötatakse mõlema ohvri – lapse/laste ja emaga. “Samaaegselt tehtav töö tähendab mõlemale osapoolele kiiremat taastumist ja perekond on lõpptulemusena ühiskonna jaoks tervem, samas vähem ressurssi kulutav,” sõnab ta.

Tartu naiste varjupaik alustas esimese seesuguse asutusena Eestis tööd 2002. aasta sügisel. Varjupaik pakub perevägivalla ohvritele ja nende lastele varjupaika ning erinevat laadi nõustamist, näiteks sotsiaalnõustamist, juriidiline nõustamist ning naistele suunatud psühhoteraapiat. 13 aasta jooksul on pakutud erinevaid teenuseid enam kui 1600 naisele.