SA TÜK Lastefond aitab ka tänavu välja anda erivajadustega inimestele keskenduvat ajakirja Puutepunktid. Lastefondi toetus katab osa ajakirja väljaandmiskuludest kümne kuu jooksul alates käesoleva aasta novembrist.

Ajakiri Puutepunktid alustas ilmumist 2011. aasta oktoobris ning tänavu algas tema neljas hooaeg. Ajakiri on suunatud puuetega inimestele, nende peredele ja valdkonna spetsialistidele-ametnikele ning selle eesmärk on info levitamise ja jagamise kaudu innustada puuetega inimesi, riigiametnikke ja spetsialiste laiapõhjalisele koostööle.

Ajakirja peatoimetaja Tiina Kangro sõnul on Puutepunktide kaudu tehtava töö suurimaks sihtgrupiks just puuetega lapsed, nende pered ja nendega töötavad erivaldkondade spetsialistid. „Laste abi- ja tugisüsteemide hea toimimise kaudu õnnestuks kõige efektiivsemalt vähendada tulevaste perioodide sotsiaalkulutusi aga ka inimlikku häda ja viletsust“.

Kangro peab oluliseks, et ajakiri, mille tiraažiks on 9500 -10 000 eksemplari, on kõigile tasuta kättesaadav. Ajakirja väljaandmist rahastatakse põhiliselt annetustest. Alates 2012. aastast toetab selle ilmumist ka Lastefond, eraldades käeoleval hooajal ajakirja kirjastamiseks ja levitamiseks kokku 10 000 eurot.

TÜK Lastefond peab ajakirja väljaandmise toetamist väga oluliseks. Lastefondi tegevjuht Sandra Liiv leiab, et Puutepunktid kajastatab mitmeid murepunkte, mille lahendamisele fond otsesel või kaudsel viisil kaasa püüab aidata. „Ajakirja lugejate seas on inimesi, kes ehk meie abi vajavad, kuid ei tea, et Lastefondi poole pöörduda võiksid,“ lisab ta.

TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning sadu eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku rohkem kui pooleteise miljoni euroga.