SA TÜK Lastefond toetab juba viiendat hooaega järjest puudega ja erivajadustega inimestele, nende hooldajatele ja perekonnaliikmetele suunatud ajakirja Puutepunktid väljaandmist.

Fondipoolne toetussumma 10 000 eurot aitab katta ühe aasta ehk kümne ajakirjanumbri väljaandmise kulusid, mis koos töötasudega on kokku ligi 60 000 eurot. Ülejäänud ajakirja tootmiseks vajalik summa püütakse saada Hasartmängumaksu Nõukogu toetusest ning eraisikute annetustest.

Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves selgitab, et fond peab väga oluliseks ka puudega ja erivajadustega inimeste tugivõrgustiku arendamist, milles Puutepunktid omab kahtlemata suurt rolli. “On oluline, et puudega või erivajadusega last kasvatavad pered ei jääks oma mures üksi, saaksid toimetulekuks vajalikku informatsiooni ning leiaksid tuge teadmisest, et seesuguseid peresid on Eestis veel teisigi,” sõnab Ilves.

“Lastefondi toetus on olnud meile väga tähtis, sest ainuüksi annetustest ei saaks me vajalikku raha ajakirja tootmiseks ja tasuta postitamiseks kokku. Kuna meie põhilugejateks on puuetega inimesed ja nende pered, siis majanduslikust olukorrast lähtudes poleks ka mõeldav muuta ajakirja tasuliseks,” kommenteerib Puutepunktide toimetuse juht Tiina Kangro. “Siiski on meil lisaks rahalisele toetusele suur rõõm ka sisulisest koostööst Lastefondiga, sest arutame tihti, kuidas ühiselt mõnd suurt muret seljatada,” lisab ta.

Ajakirja Puutepunktid eesmärgiks on viia kokku puuetega inimesed ja omastehooldajad, nendega töötavad spetsialistid ja poliitikakujundajad. Ajakirja tegijate soov on, et nii õpiksid riigijuhid puuetega inimesi paremini tundma, spetsialistid ja abivajajad leiaksid üksteist ja puuetega inimesed saaksid ideid, kuidas ennast ka ise paremini aidata. Ajakiri ilmub 2011. aasta oktoobrist ning Lastefond toetab selle väljaandmist alates 2012. aastast.