Tegevust alustas Mobiiliringlus OÜ, mis esimese Eesti firmana ostab kokku kasutatud ja katkiseid mobiiltelefone ning taaskasutab kõik telefonid keskkonnasäästlikust põhimõttest lähtuvalt.

Mobiiliringlus OÜ on rohelist mõtteviisi propageerivate eraisikute poolt loodud firma, mis võimaldab inimestel vabaneda kasututest mobiiltelefonidest ning saada selle eest rahalist hüvitust. Mobiiltelefonide eest tasumine toimub kliendi jaoks mugavalt ja kiiresti: kõikide kasutus- või parandamiskõlblike telefonide eest laekub raha kliendi kontole alates vastuvõtmishetkest 24 tunni jooksul.

Mobiiltelefonide kogumiseks kasutatav süsteem on kliendi jaoks väga mugav: kliendile saadetakse koju ringluspakett, milles sisalduvasse pehmendustega tagastusümbrikusse saab ta panna oma kasutatud või katkise mobiiltelefoni. Kuna tagastusümbriku postikulud on juba tasutud, saab klient oma mobiiltelefoni ära saata tasuta. Ringluspaketi tellimise ja mobiiltelefonide hinnakirjaga on võimalik lähemalt tutvuda Mobiiliringlus OÜ koduleheküljel www.mobiiliringlus.ee.

Mobiiliringlus OÜ teeb koostööd mitmete heategevusorganisatsioonidega ning klientidel on võimalik taaskasutatud mobiiltelefonide eest saadud raha annetada loomadega, looduskaitsega või lastega tegelevatele heategevusorganisatsioonidele, sealhulgas TÜ Kliinikumi lastefondile. Keskkonnasäästlik mobiilide taaskasutamine on mitmetes Euroopa riikides levinud, sest sellega vähendatakse ohtlike jäätmete hulka prügimäel.