SA TÜ Kliinikumi Lastefond aitab tasuda 8-aastast sügava puudega Simonat kasvataval perel lapse hooldamiseks vajaliku abivahendi rendi eest.

Simonal on diagnoositud Aicardi sündroom, ravile raskesti alluv epilepsia ning ajukahjustus, mistõttu on tal nii arenguline kui füüsiline mahajäämus ning talle määratud sügav puue. Tüdruk ei kõnni, ei räägi, ei tunne eriti ümbritseva vastu huvi ning vajab ööpäevaringselt kõrvalist abi ja järelvalvet.

Simona hooldamiseks on vajalik eriistmega käru koos toa- ja õueraamiga. Kuna perel puuduvad vahendid selle väljaostmiseks, on käru renditud 17 euro eest kuus. Kuigi summa ei ole ülemäära suur, võtab see siiski märkimisväärse osa lapse 80-eurosest puudetoetusest, millest peab jaguma veel ka ravimite ja hooldusvahendite jaoks.

Abi saamiseks pöördus pere Lastefondi poole palvega toetada Simona abivahendi renti käesoleva aasta lõpuni, kuni selgub kas uuest aastast aitab kohalik omavalitsus peret käru väljaostmisel. Fond osustas tasuda kahe kuu jooksul pere eest käru renti.