Lastefond tahab koolilapsi õpetada head tegema – hea kodaniku kasvatamine algab lapsepõlvest. SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond plaanib luua I kooliastmele elu põhiväärtusi ja heategevust käsitlevat veebipõhist interaktiivset õppekeskkonda ning arendada vastavat lisaõppematerjali kooliprogrammi juurde.

Lastefondi eesmärgiks on aidata noorematel koolilastel interaktiivsete mängude ja toredate filmide abil mõista, mida tähendab teha teisele inimesele head.

9. juulil kell 9.00–15.00 toimub Tartus korporatsioon Filiae Patriae hoones (Struwe 4) seminar kõikidele võimalikele koostööpartneritele ja huvigruppidele. Koostööle on on kutsutud TÜ sotsiaalteaduskonna sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituudi ning psühholoogia instituudi, TÜ haridusteaduskonna haridusuuringute ja õppekava arenduse keskuse, eetikakeskuse ning Õpetajate Seminari esindajaid, nõu ja abi on lubanud Eesti Koolipsühholoogide Ühing, kutsutud on SA AHHAA , Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus ja mitmed teised institutsioonid ja spetsialistid.

Plaanitavad lisaõppematerjalid keskenduvad meie haridussüsteemi läbivate teemade – väärtused ja kõlblus ning kodanikuühiskond ja ettevõtlikkus – arendamisele alates kooliea algusest. Kavas on hea kodaniku kasvatamisel aidata lisaõppematerjalide kasutamise koolitusega ka õpetajaid.

Lastefondi juhataja Küllike Saar loodab, et Lastefondi kogemuste ja koostööpartnerite väärtusliku oskusteabe pinnalt välja töötatud ja tulevikku suunatud projekti-idee on kindlasti rahastamisväärne:

“Meil on tekkinud suur soov aidata kaasa hea kodaniku paremal kasvatamisel. Juba lastele on vaja õpetada olema abivajajat paremini märkav ning nüüdsel infoajastul on vahva veebikeskkond oma atraktiivusega kindlasti üks paremaid vahendeid kutsuma heategevuses kaasa lööma nii õpilasi kui õpetajaid“.

Projekti elluviimiseks plaanitakse taotleda abi Avatud Eesti Fondi Vabaühenduste Fondist ning teistest rahastamisallikatest.

Heade tegude jätkamiseks vajab Lastefond püsivat toetajaskonda – hea südameharidusega üleskasvav hea kodanik toetab tulevikus jätkuvalt laste ravi tulemuste parandamist ning paljusid teisi talle südamelähedasi projekte.

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi tegevjuht
Küllike Saar
Tel: +372 524 6580
E-mail: kyllike@lastefond.ee

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi õppekava lisamaterjalide projekti projektijuht
Triin Lääne
Tel: +372 521 7869
E-mail: triin@lastefond.ee

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi õppekava lisamaterjalide projekti projektijuht
Merike Kaunissaare
Tel: +372 553 1214
E-mail: merike@lastefond.ee