Möödunud aastal rahastas TÜ Kliinikumi Lastefond heade annetajate toel autistlike laste toimetuleku suurendamisele suunatud Son-Rise programmi pädevuse Eestisse toomist. Koolitusel osalejad tõid kaasa autistlike laste vanematele ja spetsialistidele suunatud Kate C. Wilde sisuka ja konkreetsete praktiliste soovitustega raamatu „Autismi logistika“, mille tõlkisid eesti keelde ja mille esmatutvustus toimub homme, 12. detsembril kell 17:30 Tartu Herbert Masingu Koolis (Vanemuise 33, Tartu). Kohapeal on võimalik omale raamat soetada soodushinnaga.

Eesti Autismiühingu juhatuse esimees ning raamatu tõlkimise ja toimetamise eestvedaja Marianne Kuzemtšenko kirjutab:

Eesti Autismiühing on seadnud üheks eesmärgiks pakkuda autismispektri häirega laste vanematele ja kogu võrgustikule praktilist ja asjatundlikku eestikeelset materjali. Kuna aasta algul olime just otsimas uut raamatut, mis oleks suunatud seekord peamiselt just lapsevanematele, siis olime rõõmsad, kui tutvusime Kate C.Wilde raamatuga “Autismi logistika”, sest see osutus just meie otsituks. Eesti Autismiühingu juhina olen väga rõõmus, et meil õnnestus saada õigus raamatu väljaandmiseks.

Kate C. Wilde on Son-Rise Programmi direktor ja töötanud praktiliselt ise üle 20 aasta autismispektri häirega lastega, seega ootasime sellelt raamatult just vägagi praktilisi suuniseid. Meie ootused osutusid tõeks ja raamat ongi väga konkreetsete juhistega ning seejuures ääretult positiivne ja julgustav.

Tänasel päeval pakub internet ääretult palju infot, mis erineb seinast-seina ja millest on ühel segaduses lapsevanemal raske leida üles see info, millest ta tõesti abi saaks. Ka on võõrkeelne info siiski mitte väga täpselt sõnastatud ja emakeele nüansirohkus ja täpsus lähevad sageli kaotsi. Seetõttu peame vajalikuks, et oluline materjal oleks siiski olemas ka eestikeelsena ja kättesaadav-arusaadav kõigile.

Olles ise lapsevanem, siis tean, kui raske oli elementaarseid oskusi treenida väiksel lapsel. Sageli ei jätku meil lapsevanematena vajalikku järjepidevust ja ei leia ka kusagilt julgustust jätkata, sest näiteks lihtne potitreening võib kesta kuid. Tänapäeval on ju lihtne käega lüüa ja treening asendada mähkmetega, aga lapse tulevikule mõeldes peab siiski kuidagi sihile jõudma ja mähkmetest vabanema. „Autismi logistika“ on just selline julgustaja ja inspireerija, mis ergutab vanemaid käega mitte lööma, vaid jätkama alustatut. Küllap oleks ka paljude igapäevatoimingute õpetamine olnud ka minu enda jaoks väga palju lihtsam, kui oleks olnud kasutada selline käsiraamat.

Oluline on selle raamatu juures see, et autor julgustab vanemaid uskuma oma lapse õppimisvõimesse, leidma motivatsiooni, seadma kindlaid piire ning kindlasti rääkima lapsega ja talle selgitama tehtavat – küsima lapse nõusolekut kõigeks, mida te talle õpetada soovite. Peamised valdkonnad, milles raamatus juhendust antakse, on: potitreeningud, magamine, löömine ja energiasööstud, provotseerimine ja jonnimine, uute toitude tutvustamine ning igapäevased eneseabioskused.

Kui raamatu esmatutvustusele ei ole võimalik tulla, saab raamatu tellida ka Eesti Autismiühingu kaudu: https://www.autismeesti.ee/publikatsioon/raamatud/. Samuti on raamatut võimalik laenutada valitud raamatukogudest.