SA TÜK Lastefond jätkab ka uuel aastal intellektihäirega 15-aastase Kätlini igakuist toetamist, hüvitades tema ravimite ning arsti juurde sõitmise kulud.

Kätlin kannatab psühhiaatriliste probleemide all, mis väljenduvad õpiraskuste, ärrituvuse, agressiivsuse, impulsiivsuse ning suhtlemis- ja käitumisprobleemidena. Tüdrukule on määratud puue ning käitumishäire kontrolli all hoidmiseks tuleb tal tarvitada ravimeid ja käia järjepidevalt arstlikus kontrollis.

Tüdruku vanaema sõnul on Kätlini probleemid viimasel ajal seoses poiss-sõbrast lahkuminekuga süvenenud, mistõttu on tekkinud vajadus ka regulaarsete psühholoogi konsultatsioonide järele. “Tema käitumine koolis on muutnud väga agressiivseks, ta on lõhkunud kooli vara ning füüsiliselt rünnanud kaasõpilasi. Kätlinile on kutsutud ka politsei ning tema teod on jõudnud alaealiste komisjoni,” räägib ta.

Seetõttu on alustatud psühholoogi vastuvõtul käimist, mida tuleb teha iga nädal. “See tähendab omakorda ka transpordikulu, kuna Kätliniga peab kaasas olema ka saatja,” lisab vanaema.

Kuivõrd Kätlini eest hoolitsevatel vanavanematel ja isa on samuti puue, on perel väga keeruline toime tulla ning lapsele vajalike ravimite ja transpordikulude eest tasuda. Siinkohal ongi perele appi tulnud Lastefond, kes toetab Kätlinit alates 2014. aasta maist. Jaanuarist alates on igakuiseks toetussummaks 64 eurot, mis teeb poole aasta jooksul kokku 382 eurot.