TÜ Kliinikumi Lastefond on MTÜ Eesti Vägihaigete Laste Vanemate Liidu (EVLVL) poolt korraldavat suvelaagrit toetanud alates 2013. aastast ning fond ulatas majutus- ja toitlustuskulude katteks 3000 euroga abikäe ka tänavu.

Onkoloogilisi haigusi põdenud ja põdevatele lastele ja nende vanematele suunatud suvelaagri korraldaja Laine Ütt nentis, et liit korraldas SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi ja MTÜ Eesti Vähiliidu rahalisel toel perepäevi juba kuuendat aastat järjest, et vähemalt kord aastas aidata vähihaigete laste peredel igapäevarutiinist välja astuda.

Ütt toob välja, et senise kogemuse põhjal peab liit vähihaigetele lastele perepäevade korraldamist oluliseks väga mitmest aspektist lähtuvalt. “Esmane ja kõige olulisem on kahtlemata vahelduse pakkumine nii vähihaigele lapsele kui ka perele, sest haigus ja ränk ravi sulgeb lapse koos vanemaga haigla- või koduseinte vahele,” räägib ta. Üti sõnul on suvepäevad üritus, kuhu lapsevanemad ja lapsed soovivad väga tulla. “Lastel puudub perepäevadel osalemisel valehäbi, sest kõik teised lapsed on läbi käinud sama raja – kaotanud oma juuksed, pidanud läbi tegema ränki katsumusi, elanud hirmus,” ilmestab ta. Vanematele on Üti kinnitusel perepäevad samuti tähtsad, kuna see on koht, kus nad saavad rääkida, ja mis veelgi olulisem, neist saadakse aru, sest päriselt saab murest ja läbielamisest aru vaid inimene, kes on samasuguse kogemusega.

EVLVL on suvepäevade korraldamisel pidanud oluliseks, et perepäeval oleks lisaks kogemuste jagamisele ja toe pakkumisele võimalik saada ka täiendavaid teadmisi. Nii on viimastel aastatel kuulunud perepäevade programmi ka koolitused ja õpitoad. Tänavu käis laagris külas merepääste kaater, politseikoer ja Pärnumaa politsei, kes tutvustas päästevarustust. Lapsed said pai teha hobustele ja julgetel oli võimalus ka ratsutada. Lastega tegeles EVLVL Tartu osakonna tegevusterapeut ning kohal oli ka eripedagoog, kelle poole sai pöörduda personaalselt, kes rääkis lapsevanematele erinevatest pedagoogilistest nippidest ning kes andis loengu ühest aina suurenevast probleemist – nutisõltuvusest. Osalejaid said aimu, kuidas vabaneda stressist TRE meetodi abil, üheskoos tehti sporti ja lapsed said teada, mis on jooga ja kuidas selle praktiseerimine käib.

Ütt toob välja, et perepäevade korraldamine on leidnud heakskiidu ka arstide ja meditsiinipersonali poolt. “Nende hinnangul aitab positiivne emotsionaalne tugi märkimisväärselt kaasa raviprotsessile ja taastumisele lastel ning hingelise tasakaalu leidmisele lapsevanematel, kelle emotsionaalsest seisundist omakorda sõltub lapse heaolu,” selgitab ta. “Kuna vähihaige lapse ravi on pikaajaline, ulatudes mitmetesse aastatesse, ning enamiku sellest ajast peab laps viibima haiglas või kodusel ravil, on väikseimgi panus lapse meeleolu tõstmiseks väga oluline.”

EVLVL korraldatud suvelaager toimus 6. – 9. augustil Pärnumaal Varblas. Perepäevadel osalesid onkoloogilise diagnoosi saanud lapsed koos peredega ja ka inglilaste vanemad. Osalejaid oli kokku 140 ringis.

Foto: Peeter Juurik