TÜ Kliinikumi Lastefond kaasrahastab ka tänavu 10 000 euroga ajakirja “Puutepunktid” ilmumist, mis on oluliseks info- ja häälekandjaks puuetega inimestele, nende peredele, spetsialistidele ja poliitikakujundajatele.

Ajakirja peatoimetaja Tiina Kangro sõnul on väga suur osakaal väljaande tellijate hulgast puuetega laste pered, kelle jaoks on asjakohane teave äärmiselt vajalik, kuna teema on neile uus ja enamasti ei saa nad piisavat informatsiooni ja tuge ametlikelt struktuuridelt nagu kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakond jms.

Lisaks nendib Kangro, et Eestis on käimas suured ja keerulised sotsiaalreformid. “Ühiskonna ees seisab üha teravamalt väljakutse – kuidas tulla toime järjest suureneva hulga abivajadusega ühiskonnaliikmetega, kuidas korraldada nende toetamist võimalikult kulusäästlikult ja säästa lähedasi üle jõu käivast hoolduskoormusest, arendades samal ajal parema kasuteguriga avalikke teenuseid,” selgitas ta.

Ajakiri “Puutepunktid” jagab praktilist infot abivõimaluste kohta, innustab loomingulisele eneseabile, pöörab tähelepanu parimate maailmapraktikate kirjeldamisele ja kaasaegse sotsiaaltöö uudsete meetodite tutvustamisele. Eelkõige tähendab see inimeste endi aktiivset kaasamist iseenda ja kogukonna jaoks parimate lahenduste otsimisse.

“Me ei saa panustada ootusele, et riik suudaks kõikide inimeste probleemid lahendada,” märkis Kangro. “Seega tuleb korraldajatel ja sihtgrupil ühiselt panustada eelduste ja võimaluste loomisele, et inimesed ise oma eluga paremini hakkama saaksid.”

Ajakiri “Puutepunktid” ilmub alates 2011. aasta oktoobrist ning Lastefond toetab ajakirja ilmumist alates 2012. aastast. Väljaande toetusvajadus on 10 000 eurot kümne ajakirjanumbri tootmiseks ühe aasta jooksul ehk 1000 eurot ühe ajakirjanumbri jaoks. Väljaande trükiarv on 9000 – 9800 eksemplari, mis teeb Lastefondi panuseks umbes 10 – 11 senti ühe ajakirja kohta.

Ajakirja sisuga on võimalik tutvuda ja väljaandeid lugeda SIIN.