Esmaspäeval, 1. juunil tähistatakse Tartus taas lastekaitsepäeva, mille raames on võimalik lastel ja nende peredel osa saada väga põnevatest üritustest. Üheks selliseks on Lastefondi poolt korraldatav väärtuskasvatuslik aaretejaht.

Aaretejaht saab toimuma igal täistunnil Kaubahoovi pargis ning selle käigus tuleb lastel võimalikult kiiresti lahendada punktides erinevaid ülesandeid, et jõuda aardeni. Võistlejad saadetakse jahile meeskonniti ning lahendust vajavad ülesanded on nii vaimset kui ka kerget füüsilist pingutust nõudvad. Igast punktist saadakse ülesande eduka lahendamise korral sõna, milledest saab hiljem moodustada ühe toreda väärtuskasvatusliku lause.

Kogu lastekaitsepäeva programm algab kell 9.00 rongkäiguga, pärast mida hakkavad kella 10.00-st terves kesklinnas tegutsema erinevad temaatilised Maailmad. Lastefond asub Tervisemaailma alal ning sealne tegevus toimub ajavahemikul 10.00 – 15.00. Igal täistunnil stardib sellele väikesele seiklusele ennast proovile panema klassitäis õpilasi.

Aaretejahil osalemiseks on vajalik eelregistreerumine Lille maja kodulehel www.lille.tartu.ee. Hetkel on võimalik veel ühel klassil kell 14.00 algavale aaretejahile registreeruda.

Tuleb meelelahutuslik, kuid samas hariv üritus, mis on suurepäraseks stardipakuks peatselt algavale suvepuhkusele!