SA TÜ Kliinikumi Lastefond toetab ka sel aastal 5-aastast Kellit, 7-aastast Ailet, 12-aastast Erkit, 12-aastast Andust, 5-aastasAnnaliisat, 2-aastast Reilit, 14-aastast Sandrat ja 6-aastast Raimondit.

Kelli ja Aile on ühe pere lapsed, kellest esimesel diagnoositi 3-kuuselt eptileptiline ensefalopaatia, millega kaasneb raske vaimne ja motoorne mahajäämus. Oma haigusest tingituna Kelli ei istu, seisa, kõnni ega räägi. Lapse haiguse tõttu tuleb Kelli perel 4-5 korda nädalas sõita 25km kaugusel asuvasse Pärnu haiglasse taastusravisse. Lisaks peab Kelli pidevalt käima Tartus end neuroloogile ja kopsuarstile näitamas ning kriitilistel momentidel tuleb perel samuti ette võtta sõit Tartusse, sest Pärnus puuduvad spetsialistid Kelli abistamiseks. Pere vanem laps Aile kannatab mõlema puusaliigese düsplaasia all, mille tagajärjel on tema üks jalg teisest 1 cm võrra lühem, vaagen sissepoole roteerunud ning tekkinud skolioos (lülisamba kõverdumine külgede suunas). Oma haiguse tõttu vajab temagi pidevat taastusravi, mis nõuab perelt 2-3 korda nädalas Pärnusse sõitmist. Lastefond toetab perekonna laste transpordikulude katmist sõitmiseks raviasutusse ja eriarsti juurde 350 euroga kuus ning Aile tugiisiku töötasu katmist 83 euroga kuus.

Ka Erki, Andus, ja Annaliisa on õed-vennad. Erki ja Andus on kaksikud, kellest üks on sügava liitpuudega ja teine raske psüühilise erivajadusega. Poiste õde Annaliisa on samuti raske puudega. Kuna ka laste vanemad on raske puudega ja ei käi tööl, on perel väga keeruline toime tulla. Pere ainsateks sissetulekuteks on vanemate töövõimetuspensionid, pere- ja lastetoetused ning laste puudetoetused. Lastefond aitab peret igakuiselt ravimite ja abivahendite soetamisel ning ühekordselt lastele spetsiaalsete jalanõude ja seljatoe ostmisel kokku 528 euroga.

Reilil on diagnoositud vahelihasesong, hingetoru kõhrede nõrkus ning kopsutorupehmenemus, mistõttu on tal tõsised hingamisraskused. Laps on trahheostomeeritud (hingetorru on ava kaudu paigaldatud trahheakanüül) ning kopsude kunstlikul ventilatsioonil sõltudes spetsiaalsetest aparaatidest. Ta toitub sondi kaudu. Lastefond aitab Reili perel tasuda lapse süstevee, toidusegude, toitmissüsteemide kulude ning toidupumba rendi eest igakuiselt kuni 613 euroga.

Sandra põeb haruldast haigust nimega primaarne lümfostaas/lümfodeem, mille tagajärjel esinevad tüdrukul süvenevad tursed jalgades. Haiguse tõttu on normaalne lümfisüsteemi toimimine häiritud ja rakkudevahelisse ruumi koguneb liigselt vedelikku, millest tingituna on häirunud ka Sandra immuunsüsteem ning ta on tundlik väiksematelegi vigastustele nagu näiteks kriimustused või putukahammustused, mis võivad tekitada tõsise põletiku. Samuti on raskendatud tüdruku liikumine, sest liigeste vahele kogunev vedelik kahjustab tema liikumisaparatuuri. Sandra peab igapäevaselt kandma tugisukkasid ja haiguse kontrolli all hoidmiseks on vajalik lümfimassaaž. Lastefond toetab Sandrat tugisukkade ostmisel ning lümfimassaaži eest tasumisel 132 euroga kuus.

Raimondil on diagnoositud hüdrotsefaalia ehk vesipea. Tegemist on ajupoolkerasid ühendavate õõnte ehk ajuvatsakeste laienemisega, mis on tingitud ajuvedeliku ringluses esinevast takistusest, liigtootmisest või imendumise häirest. Haigusest tulenevalt esineb poisil lihastoonuse tõus, arengus mahajäämus, epilepsia ning närimis- ja neelamishäired. Raimond on pikalt olnud sonditoidul, paigaldatud on gastrostoom. Gastrostoomi töökindluse tagamiseks ja lapse toitainete vajaduse rahuldamiseks on tarvis kasutada spetsiaalset toidusegu. Lastefond toetab Raimondile toidusegu ostu 312 euro ulatuses ühes kuus.