SA TÜ Kliinikumi Lastefond otsustas ka järgmise poole aasta jooksul toetada Downi sündroomiga 18-aastase Meriti ratsutamisteraapiat ning autismispektrihäirega 7-aastase Jaagu muusikateraapiat.

TRT: DOWNI SÜNDROOMIGA MERIT KÄIB RATSUTAMISTERAAPIAT SAAMAS. EMA URVE; TARTU, 21JUL14 MLU/FOTO MARI LUUD

Meritil on Downi sündroom, mistõttu kannatab ta intellektipuude, käitumishäirete ning neuroloogiliste ja ortopeediliste probleemide all. Sümptomite leevendamisel on tüdruk saanud abi ratsutamisteraapiast, mille eest on fond viimastel aastatel aidanud tasuda. Sel korral toetab Lastefond Meritit poole aasta jooksul 520 euroga.

Eelmise aasta juunis vahetas tüdruku pere elukohta, mistõttu oli Meritil raske uue elukeskkonnaga harjuda. Koostöös Lastefondiga sai ta siiski uues elukohas Tallinnas ratsutamisteraapiaga jätkata, mis on tüdruku ema sõnul aidanud Meritil uude keskkonda sulanduda. „Uuest teraapiahobusest on saanud talle hea sõber ja abiline. Hobusega kontakteerumine annab talle emotsionaalset tasakaalu, sirgema rühi ja nähtava rahulolutunde,“ on Meriti ema lapse arengu üle rõõmus.

JaakpilligaJaagul aga on diagnoositud pervasiivne arenguhäire, mille tõttu ei ole tema kõne eakohaselt arenenud. Tal on kehv keskendumis- ja tähelepanuvõime ning tal on keeruline teiste inimestega suhelda. Jaak on samas väga musikaalne, sest ta on hea rütmitajuga, peab hästi viisi ja tal on muusikaline kuulmine. Kuna autistlike laste puhul on oluline keskenduda nende tugevatele külgedele, siis on Jaak abi saanud just muusikast. Lastefond on aidanud poisi perekonnal selle eest tasuda alates 2015. aasta maist. Järgmise poole aasta jooksul toetatakse Jaagu muusikateraapiat 702,80 euroga.

Jaagu muusikateraapia juhendaja Karmen Linnamäe sõnul on Jaagu keskendumisvõime, julgus ja tähelepanu ühel tegevusel hoidmine kasvanud. „Muusika kaudu saab Jaak kontakti ümbritsevaga, muusika kuulamine ja musitseerimine teeb talle rõõmu ja ajendab tegutsema. Usun, et muusikateraapia on aidanud Jaagul kooliküpseks saada ning ka paremini koolieluga kohaneda,“ sõnab ta.