7-aastane Hanna-Brita sündis enneaegsena ja sellest tulenevalt on tüdruk liitpuudega: tal on lihastoonuse häire koos lihastoonuse langusega ning arengupidurdus. Seetõttu vajab laps regulaarset arendusravi, mille järjepidev võimaldamine on perele aga üle jõu käiv.

Tüdruk on käinud ratsutamisteraapias poolteist aastat ning toimunud on märkimisväärne edasiminek: paranenud on istumistasakaal, kehahoid ja käte haaramisvõime. Abistamisel suudab ta jalgadele toetuda ja kõndida. Kuna Hanna-Brita iseseisvalt ei kõnni ega seisa, on edaspidine teraapia vajalik.

Peale selle teeb kognitiivsete protsesside arendamiseks ning üldise arengu toetamiseks tüdrukuga pidevat tööd eripedagoog. Ka eripedagoogi tundide tulemusena on märgata lapse arengus positiivset mõju. Lisaks on lapsele vajalik ka tegevusteraapia ning füsioteraapia.

Teraapiate järjepidev võimaldamine on perele aga üle jõu käiv, mistõttu aitab Lastefond katta annetajate toel Hanna-Brita ratsutamisteraapia kulud aastas 780 euroga, eripedagoogi teenuse maksumuse ligi 3000 euroga ning füsio- ja tegevusteraapia teenuse hinna 2000 euroga. Ratsutamisteraapia maksumuse eest tasumiseks on 200 euroga andnud oma panuse ka kohalik omavalitsus.