SA TÜK Lastefond otsustas veel nelja kuu vältel toetada Downi sündroomiga 18-aastase Meriti hipoteraapiat, mis mõjub hästi nii tüdruku emotsionaalsele kui füüsilisele tervisele. Fond katab Meriti teraapiaseansside kulud 400 euro ulatuses igas kuus.

Downi sündroomist tulenevalt on Meritil intellektipuue, käitumishäired ning neuroloogilised ja ortopeedilised probleemid. Nimetatud tervisemurede leevendamisel ning tüdruku igakülgse arengu toetamisel on perele suureks abiks olnud hobu- ja ratsutamisteraapia, mille eest viimase aasta vältel on aidanud tasuda Lastefond.

Lapse ema sõnul on ratsutamine parandanud nii Meriti rühti, und kui emotsionaalset tasakaalukust. „See on aidanud tal toime tulla oma vahel ülekeevate emotsioonidega, tugevdanud tema puudest tulenevat nõrka lihaskonda ning soodustanud suhtlust teiste inimestega,“ räägib ta.

Merit lõpetas hiljuti Tartu Maarja Kooli ning kolis perega tagasi Tallinnasse, mis tähendab, et tema elus on aset leidmas mitmeid muutuseid. MTÜ Maarja Tugikeskuse juhataja ja kooliarst Helle Känd leiab, et just praegu on väga oluline, et tüdruku ellu jääks mingi tuttav ja positiivseid emotsioone tekitav tegevus, mis aitaks Meritil nende muutuste ja uue elurütmiga kohaneda.

„Tavaliselt on intellektipuudega inimese jaoks kooli lõpetamise järgselt uue elurütmi, keskkonna ja inimestega harjumine väga raske. Kuna Meriti puhul on hipoteraapia olnud mõjusam kui töö psühholoogi, logopeedi ja erapedagoogiga, oleks just praeguste suurte muutuste perioodil üks tuttav teraapia ja turvaline suur loom talle kindlasti abiks pingete maandamisel,“ on ta veendunud, et teraapiaga tuleks praegusel ülemineku perioodil jätkata. „Kuigi samuti on jätkuvalt vajalik ka koostöö loetletud spetsialistidega,“ lisab ta.

Helle Känd selgitab veel, et just ratsutamis- (abiteraapiavorm füsio-, tegevus-, kõne- või psühhoteraapiale) ja hipoteraapiat (passiivne terapeutilise ratsutamise vorm, mille korral sooritatatakse hobusel istudes erinevaid harjutusi, hobune on teraapiavahend) kombineerides saab parima tulemuse: „Tänu teraapia ülesehitusele (hobuse puhastamine ja varustuse paigaldamine, terapeutiliste harjutuste sooritamine hobuse seljas ja ratsutamine, varustuse ära võtmine, hobuse tänamine) saab käitumishäirete vältimiseks ja lahendamiseks palju ära teha, sest lisaks füüsilisele treeningule aitab see teraapia toetada kommunikatsiooni ja luua turvatunnet.“