SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on alates 2015. aastast aidanud tasuda 6-aastase Alexi erilasteaia kohamaksu eest ning katnud lasteaeda sõitmise kulud. Kuna erivajadusega lapsele vajalikud kulutused on suured, pole perel võimalik ise lasteaia- ja transpordikulusid katta ning seega jätkab fond pere toetamist ka järgneva aasta jooksul.

6-aastane Alex sündis hapnikupuuduses ning vajas kohest elustamist. Selle tagajärjel sai poiss ajukahjustuse, millele lisaks on lapsel diagnoositud ka kopsuastma ja epilepsia. 

Alex on voodikeskne, tal puuduvad aktiivsed liigutused ning ta ei kontrolli kehatüve ega pea hoiakut. Laps ei söö ega keera iseseisvalt, ei räägi ega väljenda oma emotsioone. Seega vajab ta ööpäevaringset hooldust ja järelevalvet.

Alexil on ka kooliealine õde ning et laste ema jõuaks raskelt haige lapse kõrvalt käia tööl ja jätkata õpinguid, vajab pere hädasti tuge poisile erivajadusega lastele mõeldud lasteaia võimaldamiseks, kus temaga tegelevad oma ala spetsialistid. Varasemalt toetas fond Alexit tugiisiku ja hoiuteenuse tasumisel, kuid poisi ema tundis, et ta areneb rohkem omaealiste hulgas kui koduses keskkonnas.

Kuna pere kohalikus omavalitsuses sellist teenust ei pakuta, peab Alex käima kodust 84 km kaugusel asuvas Viljandi Jaagu Lasteaed-Põhikoolis liitpuudega laste erirühmas, kus tagatakse lapse erivajadusest lähtuv arengukeskkond. Jaagu Lasteaed-Põhikool ning SA Perekodu asuvad ühes majas ning seega pakub asutus kompleksteenust (lasteaed, ööpäevaringne hoid, rehabilitatsiooni teenused).

Distantsi tõttu ei saa last igapäevaselt koju transportida, mistõttu lisandub kõrgele lasteaiamaksule lasteaia kõrval asuva lastehoiu teenuse hind, mis pole üksinda kahte last kasvatavale emale jõukohane.

Seetõttu jätkab Lastefond ka järgneva aasta jooksul heade annetajate toel poisi kohamaksu tasumist Viljandi Jaagu Lasteaed-Põhikoolis 385 euro ulatuses ühes kuus ning transpordikulude katmist lasteaeda kuni 90 eurot kuus. Kokku aitab fond perekonda aasta jooksul 5700 euroga. Lisaks toetab perekonda ka kohalik omavalitsus.