SA TÜ Kliinikumi Lastefond jätkab veel kuue kuu jooksul sügava puudega 3-aastase Alexi toetamist, aidates tasuda kohamaksu erivajadustega laste lasteaias.

Alex sündis sügavas hapnikupuuduses, mistõttu vajas ta koheselt elustamist. Tema aju sai sünnitrauma tagajärjel kahjustada, lisaks on tal tserebaalparalüüs ja epilepsia. Poiss seisab vaid seisulaua toel ning ta ei oska iseseisvalt süüa, end keerata ega rääkida. Seetõttu vajab ta ööpäevaringset hoolt ning järelevalvet.

Lastefond on alates käesoleva aasta juunist toetanud Alexi perekonda koduse tugiisiku teenuse eest tasumisel, kuid poisi ema tunneb, et laps igatseb omaealiseid ja on igapäevases kodukeskkonnas pigem taandarenenud. Alex on ema külge klammerdunud ning nutab rohkem, kui lasteaias teiste lastega koos olles.

Alternatiiviks on erivajadustega lastele sobiv lasteaed, kus on olemas spetsialistid ja vajalik tugisüsteem, kuid kahjuks Järvamaal sellist teenust veel ei pakuta. Alexile sobiv keskkond oleks Viljandi Jaagu lasteaed-põhikoolis, mis on suunatud intellekti- ja/või liitpuudega lastele, kus igale lapsele koostatakse individuaalne õppekava. Alexi perekonnal tuleb aga lisaks kasutada Jaagu lasteaia kõrval asuva lastehoiu teenust, sest erilasteaed asub pere kodukohast 85 km kaugusel. Selle kõige eest tasumine aga pole perele jõukohane.

Seetõttu pöörduti abi saamiseks Lastefondi poole, kes oma annetajate abiga toetab Alexi kohamaksu tasumist erilasteaias kuue kuu jooksul 1960 euroga, lisaks toetab kohalik omavalitsus perekonda poole aasta jooksul 1600 euroga.