SA TÜK Lastefond toetab jätkuvalt erivajadustega inimestele keskenduva ajakirja Puutepunktid väljaandmist, panustades kümne ajakirjanumbri ilmumisse 10 000 eurot.

Ca 10 000-se tiraažiga ajakiri on lugejatele tasuta ning selle väljaandmist rahastatakse põhiliselt toetustest ja annetustest. Käesolevaks hetkeks on mitmete rahastusvõimaluste äralangemise tõttu ajakirja väljaandmine aga miinuses, mistõttu on Lastefondi toetus saanud sealjuures eriti oluliseks.

“Kuigi rahapuudusel teen sageli kogu toimetamise töö, levi ja manageerimise ise ilma tasu saamata ära, eeldab ajakirja ilmumine siiski ka raha, et katta trüki-, posti-, kujundamise ja teiste teenuste kulud. Ühe aasta ehk kümne ajakirja numbri väljaandmiseks on vaja ca 60 000 eurot, millest ligi 40 000 moodustavad tehnilised kulud, milleta ajakirja trükkimine ja levitamine pole mõeldav,“ selgitab ajakirja peatoimetaja Tiina Kangro. Ta lisas, et see on vaid alla 50 sendi ühe ajakirjanumbri kohta, mis on väga säästlik hind.

Kangro peab ajakirja ilmumise jätkumist väga oluliseks, eriti olukorras, kus telesaade ”Puutepunkt” on lõppenud. Tema sõnul on toimetus saanud palju positiivset tagasisidet nii puuetega inimestelt ja nende peredelt, valdkonnaspetsialistidelt kui ka poliitikutelt ja ametnikelt.

„Neli aastat tagasi ajakirja käivitades pakkusime, et väljaanne hakkab ühiskonnas toimuvat mõjutama 3-5-aastase igakuise ilmumise puhul. Tänaseks võime väita, et mõju on juba tuntav, kuid kestvate (mõtte)muutuste saavutamiseks tuleks kirjastamisega kindlasti jätkata,” lisab ajakirja toimetaja.

Lastefond on ajakirja Puutepunktid väljaandmist toetanud alates 2012. aastast.

Ajakirja sisuga on võimalik tutvuda ning väljaandeid lehitseda siin.