Suvel lisandus SA TÜK Lastefondi toetusesaajate hulka kolm last: 3-aastane Kaarel, 4-aastane Fredi ja 7-aastane Lisete, kes vajavad oma terviseseisundi tõttu ratsutamisteraapiat.

Tallinna poisil Kaarelil on diagnoositud Downi sündroom, millega kaasneb vaimne ja füüsiline mahajäämus. Madala lihastoonuse tõttu vajab ta järjepidevat taastusravi, sealhulgas ratsutamisteraapiat. Nagu iga teraapia, nii ka ratsutamisteraapia puhul on äärmiselt oluline järjepidevus ja regulaarsus, mida Kaareli pere rahaline seis ei luba poisile aga võimaldada. Seetõttu on perele appi tulnud Lastefond, tasudes 90% ratsutamisteraapia kuludest ehk toetades perekonda aastas 648 euroga.

Harjumaa poiss Fredi on motoorse kõnepuudega, mille tõttu vajab poiss järjepidevat logopeedilist abi. Lapse arengule mõjuks hästi ka ratsutamisteraapia, mis on logopeedilisele toele hea alternatiiv. Lapse raviarst, Logopeediakliiniku logopeed dr Liis Themas selgitab, et ratsutamisteraapias rakendavad tugispetsialistid samu eesmärke, mida kabinetis toimuvas logopeedilises teraapias.

“Kui ratsutamisterapeut on ühtlasi ka logopeed ja tema juurde tuleb kõnepuudega patsient, siis seab ta logopeediast lähtuvad eesmärgid ja kaasab teraapiasse hobuse,” täpsustab Themas. “Paljude teaduslike uuringutega on tõestatud ratsutamisteraapia positiivne mõju patsiendile. Hobuse liikumine mõjutab korraga kõiki meie erinevaid aistinguid. Selle tõttu saab aju väliskeskkonnast adekvaatsemat infot, mis omakorda soodustab korrektsemat kõnesisendi töötlemist ning kõne produtseerimist. Paraneb lihaskoordinatsioon näopiirkonnas ning väheneb motoorse planeerimise defitsiit.”

Kahjuks ei ole ratsutamisteraapia järjepidev võimaldamine ka Fredi perele jõukohane, mistõttu toetab neid selles Lastefond, kattes 90% ulatuses selle kulud ehk toetades peret selles aasta jooksul 665 euroga.

Tallinna tüdrukul Lisetel on diagnoositud atüüpiline autism, kaasasündinud tsüstid peapiirkonnas ning kahepoolne kuulmislangus. Laps hakkas alles kolmeaastaselt kõndima, mistõttu ei arenenud üks jalg korralikult välja ning Lisetel tuleb kanda ortoosi. Suureks mureks on ka see, et 7-aastaselt ei käi Lisete veel potil, mille puhul võib abi leida ratsutamisteraapiast. Nimelt aitab see tugevdada alakõhulihaseid ning seeläbi lapsel paremini oma põie tööd reguleeruda.

Lisete pere soovib sellel põhjusel väga lapsele ratsutamisteraapiat võimaldada. Kahjuks ei ole see neile lapse kõikidest teistest haigustest tulenevate kulutuste tõttu jõukohane. Seetõttu toetab neid Lastefond, kattes 90% ulatuses ratsutamisteraapia kulud, mis teeb aastaseks toetussummaks 1404 eurot.

TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku kolme miljoni euroga. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata hakates püsiannetajaks aadressil http://lastefond.ee/vormista-pusiannetus. Toetuse taotlemiseks või abivajajatest teada andmiseks palume kirjutada e-mailile info@lastefond.ee.