Kes meist Saaremaad ei teaks? Suviti seisavad inimesed tundide viisi praamisabas, et seda kadakate ja karjamaadega kaetud  imekaunist saarekest külastada. Kõigi jaoks ei ole aga pikemat sõitmist eeldava koha väisamine nii iseenesestmõistetav  – teekond pikk ja konarlik ning maksumus kõrge.

Nii nuputasid ka Tartu Maarja Kooli õpetajad, kuhu viia 9. klassi õpilased kooliaasta lõpu puhul reisile. Kuigi põhikooli lõpuekskursioon on ka selles erivajadustega laste koolis  sarnaselt teiste õppeasutustega traditsioon, sekka veel väiksemad väljasõidud, eeldas pikema retke ettevõtmine organiseerimist nii ööbimispaiga kui toitlustamise osas, kuivõrd seitsmest õpilasest kaks on ratastoolis ja teistel on toitumisalased erivajadused. Kahepäevane eemalolek tähendas ka kulusid, mille katmine käis peredele ülejõu.

Siinkohal tuligi appi Lastefond, mis aitas tasuda majutuse eest Karala külas asuvas Mardi talus,  kus pakutakse erivajadustega lastele sobivaid tingimusi (pääseb ratastooliga ligi, on head pesemisvõimalused, saab valmistada spetsiaalset toitu). Lisaks oli koht külastajate sõnul imeilus.

Reisiseltskond, kuhu kuulusid peale õpilaste ka neli õpetajat, füsioterapeut ja koolibussijuht, võtsid suuna sadama poole mai lõpus. Peale merereisi tutvuti Muhumaal asuva jaanalinnufarmi elanikega, Saaremaal aga külastati Kuressaare linnust ning Militaar- ja Loodusmuuseumi. Jalad ja rattad pandi maha ka Sõrve säärel.

9. klassi õpetaja vahur Põldsami sõnul olid lapsed heas vormis nii enne kui pärast reisi ja suureks abiks olid sobivad ööbimistingimused erivajadustega inimestele. „Väga hästi võeti meid vastu ka Lümanda söögimajas, kus eelnevalt olid just lahkunud Miina Härma Gümnaasiumi õpilased. Meie kooli õpilastele on nii paljude tuttavate inimeste seltsis reisimine suureks plussiks,” jagas Vahur Põldsam reisimuljeid.

Reisi eesmärgiks oli pakkuda lastele meeldivaid emotsioone – külastada  looduskauneid kohti, kogeda meresõitu ning viibida puhtas looduses. See eesmärk sai igatahes laste seni pikima retkega täidetud.

 

Loo autor: Liina Pissarev