Alates möödunud aasta augustist töötab lastekliiniku taastusravi osakonnas tegevusterapeut, kelle kabineti sisustamist ning töövahendite soetamist toetas ligi 3000 euroga ka SA TÜ Kliinikumi Lastefond.

Augustist kuni tänavu jaanuarini töötas tegevusterapeut lastekliinikus osalise koormusega, alates veebruarist aga võtab ta patsiente vastu täiskoormusega.

„Kuna otsisime terapeuti oma meeskonda tükk aega ning tegevus on kliiniku jaoks uus, siis puudusid meil seni ka kõik vajalikud tegevusterapeudi töövahendid abi osutamiseks.Tänu Lastefondi abile me need aga lõpuks saime ning nüüd on tegevusterapeudil võimalik kliiniku patsientidega tegeleda spetsiaalselt selleks otstarbeks sisustatud ja asjadega varustatud kabinetis,“ selgitab lastekliiniku laste ja noorukite arendus- ja taastusravi keskuse vanemõde Tiiu Vaher.

Toetussumma eest hangiti kabinetti erinevas vanuses lastega tegelemiseks vajalikud reguleeritava kõrgusega toolid ning laud, käelise tegevuse teraapiavahendid ning test arengu ja dünaamika hindamiseks.

Laste ja noorukite arendus- ja taastusravi keskuse juhataja, taastusraviarst dr Tiina Lind täpsustab, et tegevusterapeudi juurest leiavad abi lapsed, kes haiguse või puude tõttu ei saa eakohaste tegevustega hakkama, näiteks laste tserebraalparalüüsi, progresseeruva neuroloogilise haiguse, ajuinfarkti järgse ühe kehapoole halvatuse, arengus mahajäämuse ja traumajärgse vigastusega lapsed. Samuti võib ägeda või kroonilise haiguse tagajärjel lapse seisund olla selline, et ta ajutiselt vajab ravi ühe osana tegevusteraapiat.

„See on väga oluline lüli meie taastusravi meeskonnas, mis seni lastekliinikus puudus. Oskused, mida õpib laps tegevusterapeudi juures, parandavad oluliselt tema igapäevast toimetulekut ja edaspidist iseseisvat hakkamasaamist.,“ räägib ta.