SA TÜK Lastefond toetab rohkem kui 3000 euroga TÜ Kliinikumi lastekliinikule kahe testi ja ühe diagnostilise intervjuu soetamist, mida vajatakse kliiniliste psühholoogide igapäevatöö kvaliteedi parandamiseks.

Tegemist on testide ja intervjuuga, mida kasutatakse laste kognitiivsete protsesside ja erinevate võimete hindamiseks.

Esimene neist, väikelaste võimete test Griffiths III on välja töötatud spetsiaalselt väikelaste arengu hindamiseks. Test tugineb kaasaegsetele teooriatele ja uurimustele ning võimaldab hinnata võimete erinevaid aspekte: kognitiivne areng – tähelepanu, töötluskiirus, täidesaatvad funktsioonid; keel ja kõne – ekspressoovne ja retseptiivne kõne; käe-silma koostöö; isiklik-sotsiaalne-emotsionaalne areng ning üldmotoorika. Testi saab kasutada juba sünnist ning kuni 6. eluaastani. Testiülesanded on lastele mängulised, köitvad ja põnevad.

Teine test, WISC-V on teooriapõhine, lapsesõbralik ja kaasaegsetel uuringutel põhinev test 6-16a laste kognitiivse võimekuse hindamiseks. Sisaldab erinevaid allteste, millega võimalik hinnata laste verbaalset taibukust, mitteverbaalseid võimeid, töömälu ja pikaajalist mälu, informatsiooni töötluskiirust.

Intervjuu ADI-R näol on tegemist autismispektri häirete diagnostilise intervjuuga lapsevanemale autismispektri häirete diagnoosimiseks, ravi planeerimiseks ning autismi eristamiseks muudest arenguhäiretest. ADI-R on sobilik hindamaks lapsi, kelle vaimne vanus on vähemalt 2a tasemel. Intervjuu sisaldab endas kolme kategooriat: keel ja kommunikatsioon, retsiprookne sotsiaalne suhtlemine ning korduvad käitumised/huvid.

Fond toetab testide ja intervjuu soetamist kokku 3355 euroga.