SA TÜ Kliinikumi Lastefond aitab osta Pärnu lasteaia Pillerpall arendusrühmale vajalikke abivahendeid, mis aitavad parandada mõõduka, raske ja sügava intellektipuudega laste mängu- ja liikumisvõimalusi.

Lasteaias Pillerpall tegutseb arendusrühm alates 2004. aastast. Rühm on mõeldud mõõduka, raske või sügava intellektipuudega lastele, kellel esinevad sageli liitpuuded. Käesoleval õppeaastal on rühmas seitse last vanuses 1,9 – 6 aastat.

Arendusrühma lapsed vajavad õpi- ja kasvukeskkonda, mis pakub väljakutset ja arenguvõimalusi. Et neile seda igal võimalikul moel pakkuda, viib lasteaed läbi projekti, mille kaudu soovitakse arendusrühma lastele soetada mängu ja õppimist toetavaid ning meeli arendavaid õppe- ja teraapiavahendeid. Erilist rõhku pannakse laste motoorika arendamisele, mida saab teha näiteks läbi liikumisaktiivsuse tõstmise, koordinatsiooni ja põhiliigutuste edendamise ning silma-käe ja kahe käe koostöö kujundamise.

Kuivõrd lasteaia enda eelarvest selle projekti läbiviimiseks ei jätku, pöörduti Lastefondi poole, kes otsustas toetada lasteaia Pillerpall arengurühma lastele abivahendite soetamist 748 euroga.

TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning sadu eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku rohkem kui pooleteise miljoni euroga.