SA TÜK Lastefond toetab ka järgmise kolme kuu jooksul haruldase geenihaigusega 6-aastast Kasparit, aidates tasuda tema erilasteaia kohamaksu.

Kaspar on raske puudega poiss, kellel on diagnoositud harvaesinev haigus nimega Angelmani sündroom. Haigusest tingituna on lapsel arengu mahajäämus, kõnepuudulikkus ning kohmakas kõnd. Kaspar on suure hooldusvajadusega ning vajab pidevat järelevalvet ja tegevustes toetamist.

Et lapse areng saaks kõige paremal moel toetatud, tuleb tal käia erilasteaias, kus spetsialistid oskavad erivajadusega last kõige paremini õpetada ja suunata ning kus Kasparil on võimalik kohapeal saada rehabilitatsiooni- ja tugiteenuseid, mis on vajalikud tema arengule kaasaaitamiseks.

Seesuguse erilasteaia kohamaks on üle 600 euro kuus, mis on ühele keskmisele Eesti perele üle jõu käiv. Ka kohalikul omavalitsusel pole võimalik kulusid täiel määral katta.

Seetõttu aitab perel lasteaia kohamaksu eest tasuda Lastefond, et tagada Kasparile võimalus saada tema individuaalseid vajadusi silmas pidades võimalikult sobiv arengukeskkond, mis soodustab tema arengut ja igapäeva eluga hakkama saamist. Lastefond toetab kolme kuu jooksul Kaspari erilasteaia kohamaksu tasumist 450 euroga kuus, mis teeb kogu toetussummaks 1350 eurot.

Kuidas Sina aidata saad?

Hakka püsiannetajaks

Osta heategevuslikke meeneid

Tee ühekordne annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse “Kaspar”

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Danske IBAN EE403300334408530000

Nordea IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813