Mis on püsiannetus ja mida tähendab püsiannetajaks olemine?

Püsiannetus tähendab regulaarset annetamist pangas sõlmitud otsekorraldusena: Sinu pangakontolt laekub automaatselt kord kuus enda poolt määratud kuupäeval vabalt valitud summa Lastefondile. Püsiannetuse tegemise aja saad samuti ise valida ning vajadusel alati selle lõpetada. Kui Juss Võrust annetab iga kuu ühe euro ja Juta Tartust samuti ühe euro ning kui igaüks meist annaks sedasi endale jõukohase panuse, koguneks iga kuu vajalik hulk annetusi, mida laste abistamiseks kasutada.

Miks on püsiannetajad meie jaoks olulised?

Nii saame püsivalt olemasolevatest vahenditest toetada kiiret reageerimist vajavaid juhtumeid, kui abivajaja vajab toetust kohe ja Lastefondil ei ole aega või võimalust tema jaoks kampaaniat korraldada. 

Samuti võimaldavad püsiannetused meil soetada TÜ Kliinikumile ja väiksematele haiglatele üle Eesti meditsiinitehnikat, mis vajaks võimalusel uuendamist või mida võiks olla rohkem. Meditsiinitehnika amortiseerub ligikaudu kuue aastaga ja riiklikele vahenditele tuginedes ei jõuta nii kiiresti seadmeid uuendada, mis tähendab, et kasutusel on märkimisväärselt amortiseerunud aparatuuri. Peale selle võib alati juhtuda, et kuigi haiglal on mingi kriitiline piir jälgimismonitore või CPAP-aparaate olemas, vajatakse mingil ajahetkel neid rohkem. Eriti  kurb on, kui see on Sinu laps või tuttav, kelle jaoks ei leidu vajalikku aparatuuri.

Kuidas püsiannetaja saab teada, et tema annetus läheb just sinna, kuhu vaja?

Iga püsiannetaja saab valida endale meie kodulehelt ka konkreetse abivajaja, keda/mida ta soovib toetada, märkides selgitusse tema/selle nime (lisades kindlasti ka märksõna “püsiannetus”).

Kui püsiannetaja märgib selgitusse vaid “püsiannetus”, siis suunatakse annetus sel ajal kõige enam abi vajava lapse/valdkonna toetuseks

Sõlmi püsiannetus SIIN.