SA TÜK Lastefond toetab 220 euroga Tartu Maarja Kooli 9. klassi õpilaste maikuus toimuvat lõpuekskursiooni Saaremaale.

Lastefondi toetus katab õpilaste majutuskulud Saaremaal Mardi talus, mis pakub erivajadustega lastele sobivaid tingimusi (pääseb ratastoolidega ligi, on head pesemisvõimalused, saab valmistada spetsiaalset toitu). Klassi seitsmest õpilasest kaks vajavad peenestatud toitu, ühel on gluteeniallergia, ühel diabeet ning kaks õpilast on ratastoolis.

Maarja Kooli õpetaja Vahur Põldsami sõnul mõjub ekskursioon lastele igati positiivselt pakkdes meeldivaid emotsioone ning elamusi: „Õpilased saavad viibida Saaremaa puhtas looduses, külastada vaatamisväärsusi ja looduskauneid kohti ning kogeda meresõitu.“

Kahjuks aga on reisi kogumaksumus paljude perede jaoks liiga suur. Õpilaste tervislikku olukorda arvestades ei ole võimalik kulusid ka kokku hoida näiteks ööbides telkides. Nii pöördutigi erinevate asutuste poole palvega reisi toetada, mille tulemusena katab Lasteond õpilaste majutuskulud 220 euro ulatuses ning Tartu Linnavalitsus toetab ekskursiooni 300 euroga.