SA TÜK Lastefond on alates käesoleva aasta jaanuarist aidanud Koeru perekodus kasvavatel lastel saada täiendavat psühholoogilist ja terapeutilist tuge. Kuna eripedagoogi toetus on näidanud häid tulemusi, jätkab Lastefond nõustamas käiva spetsialisti töötasu ja transpordikulude katmist.

Hetkel elab Koeru perekodus 13 last vanuses 5−17 eluaastat. Kõigil neil on seljataga erinev elukeerdkäike täis teekond, mis on toonud neid sünnikodu seinte vahelt asenduskoju. Läbielatud kogemused on põhjustanud lastele palju füüsilisi ja vaimseid traumasid, millega tuleb tegeleda järjepidevalt ja professionaalselt.

Koeru perekodu juhataja Relika Pedosoni sõnul on kõige keerulisem olukord lastega, keda on väärkoheldud. Ta rääkis, et asenduskodu on teinud senimaani tihedat koostööd psühholoogide ja terapeutidega ning kaasanud abistamisprotsessi nii naiste- kui ka meestearsti. Kuigi senine nõustamisprotsess on Pedosoni hinnangul olnud toimiv ja on näha, et lapsed on saanud neile vajalikku abi, on väärkohtlemise mõju lapsele äärmiselt sügav ja seetõttu on tõsine vajadust suunata ja juhendada professionaalselt ka lastega igapäevaselt tegelevaid töötajaid.

Lisaks toob Pedoson välja, et laste tunded seoses nende vanematega on väga vastuolulised ja tekitavad palju segadust, kuna neil on meeles pettumused ja vanemate poolt põhjustatud valu. “Asenduskodu töötajatena tegeleme eelkõige meie juurde suunatud lastega, kuid tegelikkuses tuleb teha tööd ka laste perede, sugulaste ja lastekaitsetöötajatega, sest teisiti ei ole meil võimalik lapsi toetada ja neid aidata,” ütles ta.

Koeru perekodu on juba ligi aasta aega töötanud perevanemasüsteemis, kus ühes peres tegelevad lastega kaks põhitöötajat, kes on nädala kaupa tööl. “See süsteem on mõjunud igati positiivselt lastele, kuid näeme, et selles süsteemis tööl olles vajab ka töötaja palju rohkem tuge,” nentis juhataja. “Eripedagoog on meie majas tegutsenud juba kuus kuud ja väiksemate laste arengus on toimunud märgatavalt suured edusammud nii lugemises kui ka kirjutamises,” tõi Pedoson välja ning lisas, et spetsialist on nõustanud ka vanemaid lapsi edasiõppimise osas.

Lastefond aitab katta Koeru perekodu eripedagoogi töötasu ja transpordikulud järgneva kümne kuu vältel kokku kuni 7800,37 euro ulatuses.

Tänu eelnevale jätkab eripedagoog tööd Koeru perekodus kohapeal, tegeledes kord nädalas lastega ning kord kuus töötajate nõustamisega. “Selline töökorraldus tagab järjepideva eripedagoogilise toetuse Koeru perekodus elavatele lastele ja aitab senisest teadlikumalt suunata asenduskodus kasvatustööd,” selgitab Pedoson.