TÜ Kliinikumi Lastefond toetab juba neljandat aastat järjest Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu (EVLVL) poolt korraldatavat suvelaagrit vähihaigetele lastele ja nende peredele.

Tänavune laager toimub 16.-19.08.2016 Lõuna-Eestis Voore Puhkekeskuses. Lastefond toetab laagri korraldamist 3000 euroga ning sellest võtavad osa ka Lastefondi vabatahtlikud, kes aitavad laagris osalevaid lapsi hoida ning pakuvad neile tegevust.

EVLVL-i juhatuse liige Laine Ütt selgitab, et neljapäevase suvelaagri eesmärgiks on pakkuda onkoloogilisi haigusi põdevatele ja põdenud lastele vaheldust ja võimalust viibida muretult eemal igapäevasest keskkonnast ning emotsionaalset tuge tegevusteraapia ja tuju tõstvate ürituste abil, samuti üksteisemõistmist ja ärakuulamist vähihaigete laste vanematele.

“Teeme seda läbi loovtegevuste (tegelus-, loov- või kunstiteraapia), et vähihaiged lapsed ja nende pered leiaksid hingelist tasakaalu, ning kogemusnõustamise või psühholoogi kaasabil, et lapse pikaajalise ravi ja sellega kaasnevate emotsionaalsete ja sotsiaalsete muudatustega toime tulla,” räägib Ütt.

Lisaks kogemuste jagamisele ja toe pakkumisele soovivad laagri korraldajad, et osalejad saaksid sealt ka täiendavaid teadmisi. Nii on viimasel kahel aastal kuulunud laagri programmi koolitused ja õpitoad, kus oma ala spetsialistid jagavad teadmisi ja annavad nõu vähihaigete laste ja perega toimetulemiseks.

Laine Ütt rõhutab, et kuna vähihaige lapse ravi on pikaajaline, ulatudes mitmetesse aastatesse, ning enamiku sellest ajast peab laps viibima haiglas või kodusel ravil, on väikseimgi panus lapse meeleolu tõstmiseks väga oluline.

“Seejuures on eelmiste aastate kogemus näidanud, et vähihaigete laste jaoks on suvelaager väga oluline ja oodatud sündmus – lapsed ootavad väga kohtumisi varasemates laagrites või haiglas tutvutud saatusekaaslastega ja ühiseid meeleolukaid tegevusi. Kogemus on näidanud, et neid tutvusi peavad lapsed väga oluliseks.”

Lastefondi nõukogu esimees Küllike Saar peab vähihaigetele laste ja nende perede iga-aastast suvelaagrit samuti väga oluliseks ning tunneb heameelt, et selle vajalikkust on mõistnud ka paljud fondi toetajad. “Nii Sillamäe huvi- ja noortekeskuse Ulei noored kui Tatra Forell on andnud oma panuse laagri toetamiseks. Neist esimesed kogusid heategevuskontserdiga laagri toetuseks ligi 1000 eurot ning teisel on käsil korjandus oma klientide seas,” on ta abistajatele tänulik.