Kolmeaastane Tallinna poiss Kaarel vajab kõne arendamiseks logopeedi teenust, kuid hoolimata sellest, et logopeedi teenuse maht on riiklikult näiliselt piisav, ei saa hetkel poisi pere seda kätte.

Kaarelil on diagnoositud Downi sündroom, millega kaasneb vaimne ja füüsiline mahajäämus. Madala lihastoonuse tõttu vajab ta järjepidevat taastusravi ning alates käesoleva aasta suvest käib poiss Lastefondi toel ratsutamisteraapias. Kaarelil kõne puudub, ta häälitseb, oskab öelda üksikuid sõnu, suhtleb peamiselt emotsioonide ja kehakeele abil, osutab näpuga ning kõigutab muusika saatel keha. Poisile on lisaks taastusravile vajalik ka logopeediline abi.

Tulenevalt diagnoosist on lapsele määratud puue, mistõttu peaks ta saama kasutada logopeedi teenust nii haigekassa süsteemi kaudu kui ka rehabilitatsiooniteenusena. Lapse lasteaias aga logopeed puudub, rehabilitatsioonikeskuses, kus Kaarel käib, on selleks aastaks rahad lõppemas ning pere käis perearsti suunamisel kliinilise logopeedi vastuvõtul, kes nendib, et tegelik olukord logopeedi teenuse koha pealt on Tallinnas väga kesine.

Pere vahetab rehabilitatsioonikeskust, kuid see protsess võtab aega, ning seoses sellega pöördus poisi pere TÜ Kliinikumi Lastefondi poole, et Kaarel saaks siiski järjepidevalt vajalikku teenust. Poisi kulud eralogopeedi teenuse saamiseks tihedusega kord nädalas maksavad kuue kuu vältel kokku 910 eurot. Lastefond toetab annetajate abiga Kaareli eralogopeedi teenust kuni 90% ulatuses kogumaksumusest ehk 819 euroga. Pere omaosaluseks jääb 10% ehk 91 eurot.

Toetus on kuueks kuuks, mille vältel õnnestub perel loodetavasti saada uude rehabilitatsiooniasutusse ja/või leiab poisi lasteaed uue logopeedi, mil Kaarel saaks teenust edasi ikkagi riigi rahastuse toel.