Kui teie pereliiget tabab ootamatu diagnoos, millega kaasneb 3500-eurone väljaminek, kas siis läheb käiku reisifond või lükkub laenu tagasimaksmine mitu aastat edasi? Mida teha siis, kui haigus tabab mitut pereliiget ja sääste pole? Just selliste ootamatuste lahendamisega on tegelenud diabeedidiagnoosiga pered. Valikuid on kaks – kas manustada iga päev mitu korda insuliinisüste või hoida olukorda kontrolli all mitu tuhat eurot maksva insuliinipumbaga. 

Eesti Haigekassa andmetel on 2016. aasta lõpu seisuga Eestis 671 last vanuses kuni 19 aastat, kes põevad 1. tüüpi diabeeti. Täna on Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu (ELDÜ) juhi Kristi Peegli sõnul neist lastest ca 55% insuliinipumbaravil ja 45% süsteravil.

„Üldine trend arenenud maailmas on see, et järjest rohkem diabeedihaigeid ei ole valmis end igapäevaselt 5-8 korda süstima ja valivad selle asemel insuliinipumbaravi, millega kaasneb 1 torge 3-4 päeva jooksul,“ selgitab Kristi Peegel. Pumpade omamine on teinud aastatega aina enamatel lastel päevad helgemaks, võimaldades igapäevategevustest sõpradega rõõmu tunda, selle asemel et mitu korda päevas raviprotseduuridega tegeleda. Siiski ei ole pumbad oma hinna tõttu veel kõigile kättesaadavad, sest haigekassa ei toeta hetkel kõige täiuslikemate, 3500-euroste pumpade soetamist.

Diabeet on aktiivselt leviv moodsa aja haigus
Seetõttu korraldas Lastefond juba 2011. aastal üle-eestilise suurkampaania eesmärgiga aidata soetada diabeeti põdevatele lastele insuliinipumpasid. Koos ettevõttega Procter&Gamble ning erinevate heategevuslike ettevõtmiste ja üritustega koguti üle 100 000 euro. 2011. aasta lõpus võttis Eesti Haigekassa vastu otsuse, et alates 2012. aasta algusest alustatakse pumpade kompenseerimist 50% ja 90% ulatuses ning tõstetakse abisaajate vanusepiir neljalt aastalt 18-le.

Ka eelmisel aastal kogus Lastefond annetuskeskkonnas „Ma armastan aidata“ toetusi diabeeti põdevatele lastele insuliinipumpade ning transmitterite soetamiseks. Aasta lõpus aga aitas Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing saadud annetuste ja riigieelarve erakorralise eraldise abil soetada insuliinipumba või selle sensori saatja 80le lapsele. Seetõttu jäi annetuskeskkonnas diabeedihaigetel lastele kogutud 16 000 eurot ootele ning jagatakse abivajajatele sellel aastal.

Selleks on Lastefond strateegiajuhi Küllike Saare sõnul sõlminud kokkuleppe ELDÜ-ga, et aidata käesoleval aastal soetada diabeedihaigetele lastele erakorraliselt ja arsti soovitusel kõige uuemaid ja täiuslikemaid insuliinipumpasid MiniMed 640G.

„Selle pumba sensor oskab juba alumiste piirväärtuste juures väga edukalt ära tunda kriitiliselt madala ja kõrge veresuhkru väärtuse, andes sellest alarmiga märku ning juhtida vastavalt insuliini manustamist,“ selgitas Saar. Sellise hinnaga pumbad on enamikele diabeedihaiget last kasvatavatele peredele kättesaamatud, eriti neile, kus on haigestunud mitu last.

MiniMed 640G insuliinipumba hind on 3500 eurot, millest Lastefond hakkab kompenseerima ca 2000 eurot ühe lapse kohta. Ülejäänud osa aitab katta ELDÜ ja 10% pumba maksumusest saab olema pere omaosalus.

Seega on Lastefondil võimalik aidata 2016. aastal annetuskeskkonna „Ma armastan aidata“ vahendusel kogunenud 16 000 euro eest vähemalt kaheksat last ja peret. Perede kanda jäävad vajalikud lisaseadmed.

Siiani on Lastefondi toel insuliinipumba saanud sadakond last. Kristi Peegli sõnul aga haigestub igal aastal diabeeti 60-70 last…