Swedbanki annetuskeskkonnas on Lastefondi ning Lastehaigla koostöös projekt, mille eesmärgiks on pakkuda Eestis uuenduslikku, kuid Põhjamaades juba aastaid praktiseeritud kogemusnõustamist.

Hingehoidlik kogemusnõustamine on mõeldud enneaegse või erivajadusega lapse sünnitanud emadele ja teistele pereliikmetele, aidates parandada nende perede toimetulekut ja elukvaliteeti ning ennetada erinevaid sotsiaalseid probleeme.

Koostöös Lastekliiniku erinevate osakondadega luuakse emadele parimad võimalused saamaks vajadusel kohest nõustamist teistelt sarnase kogemusega emadelt, kes on saanud ka vastava väljaõppe. Vajadus sellise nõustamisteenuse järele on väga suur ning mõju pere edasisele toimimisele määrava tähtsusega.

Haiglas pööravad arstid tähelepanu eelkõige füüsilisele tervisele. Perede emotsionaalsed ja sotsiaalsed vajadused võivad jääda märkamata ja selle tagajärjel võivad esineda pikaajalised vaimse tervise probleemid, perekonnaliikmete võõrandumine, lahendamata perekonfliktid või pere kui terviku funktsionaalne häirumine.

Idee põhineb hingehoidjate haiglapraktikal saadud kogemustel ning vastava teenuse otsese vajaduse olemasolul.

Annetuskeskkonna kohta saab lisainfot Swedbanki “Ma armastan aidata” lehel Facebookis www.facebook.com/armastanaidata ja Swedbanki kodulehelt.