Toetuse sisu: Rahastame puuetega ja erivajadustega inimestele, nende hooldajatele ja perekonnaliikmetele suunatud ajakirja Puutepunktid väljaandmist

Toetuse suurus: 20 000 eurot

Toetamise aeg: november 2020 – jaanuar 2021*

* Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

Ajakiri Puutepunktid ilmub 2011. aasta oktoobrist ning selle eesmärk on toetada laiapõhjalise, sotsiaal-, tervishoiu-, haridus- ja tööturusfääre ühendava koostööplatvormi väljaarenemist Eestis – innustada info ja kogemuste levitamise ja jagamise kaudu innustada aktiviseerumisele ja senisest viljakamale koostööle strateegilisi pooli, kellest sõltub erivajadustega inimeste olukord ja vastavad arengud Eestis. Ajakirja kaudu tehtava töö sihtgrupp on just puuetega lapsed, nende pered ja nendega töötavad eri valdkondade spetsialistid. Ühe aasta ehk kümne ajakirjanumbri väljaandmise kulud koos töötasudega on ca 60 000 eurot. Seda summat kaetakse osaliselt Hasartmängumaksu Nõukogu toetusest ning eraisikute annetustest. Seni on suudetud katta vaid trüki- ja postikulud ning osaliselt ka kujundamise kulud, kuid toimetuse liikmed on töötanud heategevuse põhimõttel.

Et ajakiri saaks jätkuvalt ilmuda ning jagada puuetega ja erivajadusetega inimestele vajalikku infot ja kogemusi, toetab selle väljaandmist juba 2012. aastast ka TÜ Kliinikumi Lastefond.