Aitame Ukraina sõjas kannatanud lapsi!
 
Lastefond on valmis aitama Eestisse jõudnud Ukraina lapsi, kes vajavad raviga seonduvat abi. Lastefond saab abiks olla ravi, ravimite, erinevate abivahendite (prillid, insuliinipumpad ja tarvikud, kuulmisaparaadid, ortoosid jne), aparaatide, ravitoidu, psühholoogilise abi, erinevate teraapiate jne kulude katmisel, mida riigi poolt ei kompenseerita kas üldse või mitte piisavas mahus. 
Abi saamiseks palume saata pöördumine aadressile: info@lastefond.ee. Abipalve võib olla nii vene-, inglise- kui eesti keeles. Esmases abipalves palume märkida, kes ja millist abi vajab. Esmase pöördumise järel võtame fondi poolt ühendust ning vajadusel täpsustame infot.
 
Info annetajale:
Lastefond hetkel annetusi Ukraina laste toetuseks eraldi ei kogu, kuid oleme valmis seda koheselt tegema vastavalt vajadusele, lähtudes konkreetselt meieni jõudvate laste vajadustest. Teame, et Lastefondi head annetajad ulatavad abikäe, kui näeme, et fond saab reaalselt neile lastele abiks olla.