1. Hologrammseade HYPERVSN Solo Classic 

Tegemist on innovaatilise hologrammseadmega, mis aitab vahvate tegelaskujude ja värviliste kujutiste abil erinevate valulike ja ebameeldivate protseduuride ajal hirmu leevendada, kuna lapse tähelepanu läheb protseduuri sooritamise ajal värvilisele liikuvale pildile. 

Innovaatilise seadme soetamist aitas toetada ka tarkvaraettevõtte Playtech, kes korraldas kolmandat aastat järjest Eesti vabariigi sünnipäeva auks heategevusliku kontorimaratoni. Ürituse osalustasust kogunenud 1400 eurot otsustas ettevõte annetada Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliiniku neuroloogia osakonnale mõeldud hologrammseadme soetamiseks. Seadme maksumus on kokku 2039 eurot. Lähemalt loe siit

Lisaks toetab Lastefond kahe hologrammseadme ostu Tartu Ülikooli Kliinikumi anestesioloogia osakonda. Seadmete maksumus on kokku 6052 eurot.

2021. aastal soetas Lastefond SA TÜK lastekliinikusse veel kolm hologrammseadet, mille maksumus kokku oli 7920 eurot.

2. Portatiivne videolarüngoskoop GildeScope Go koos kandekotiga 

Videolarüngoskoop on seade, mis võimaldab visualiseerida hingamisteid intubeerimisvahendite paigaldamisel ehk teisisõnu neelu viimisel saada videopildi kõrist ja seda ümbritsevatest struktuuridest. Antud seadet on võimalik kasutada ka vastsündinutel (alates 1-2 kg). Seade on vajalik olukordades, kus mingil põhjusel (näiteks hingamisteede arengurikked) ei ole võimalik kõri otsesel larüngoskoopial (silma kontrolli all) nähtavale tuua.

Videolarüngoskoobi maksumus on kokku 3000 eurot. Seadme soetamist toetas hulgimüügifirma OÜ Solifinance.

3. Patsiendi monitorid Nihon Kohden 

Patsiendi monitorid on patsiendi jälgimise seadmed, mis võimaldavad 4 lainekujuga värvilisel ekraanil jälgida samaaegselt kuni 5 parameetrit: EKG, respiratsioon, temperatuur, mitteinvasiivne vererõhk, saturatsioon. Lastekliiniku neonatoloogia osakond vajab kolme patsiendi monitori. Ühe seadme maksumus on 2789 eurot. Tartus aset leidnus Seiklushundi jõulujooksuga koguti aparaatide toetuseks 1535 eurot.

4. Rinnapiima sulatus-ja soojendusseade Medela BF Calesca

Rinnapiima sulatus/ soojendusseade on mõeldud kasutamiseks haiglas lasteintensiivravi osakonnas. Seade sulatab ja soojendab rinnapiima õige toitmistemperatuurini, sealjuures säilitades toitaineid ja vitamiine. Seadme maksumus on kokku 1476 eurot. Seadme soetamist toetas ventilatsiooni-ja jahutusseadmete müügi ettevõtte BVT Bartner 1400 euroga. 

5. Bronhoskoop ja kaamerakeskus 

Fiiberbronhoskoop on valgust juhtivatest kiududest sond, mida kasutatakse lasteintensiivravi osakonnas kõige sagedamini ülemiste ja alumiste hingamisteede haiguste ning arengurikete täpseks diagnoosimiseks.

Tänu Selveri traditsioonilise heategevuskampaania “Koos on kergem” ja Lastefondi heategijate abil avanes võimalus vahetada välja kliinikumi kõige pisemate patsientide ravimisel kasutatav amortiseerunud fiiberbronhoskoop. Ka eelmine bronhoskoop on Lastefondi heade annetajate abil 2009. aastal soetatud, kuid tänaseks amortiseerunud ning vajas hädasti väljavahetamist. Uus seade on innovaatilise kaamerakeskusega, mis võimaldab kõrgkvaliteetseid salvestisi arstidel veelgi paremini diagnoosida ja raskelt haigeid lapsi aidata. Samuti on bronhoskoobist abi olukordades, kus võõrkeha on sattunud hingamisteedes nii sügavale, et teiste vahenditega pole seda võimalik kätte saada. Lähemalt loe siit

6. Mürataseme mõõtja/müra displei Soundear II 

Haiglakeskkond, aparatuuri hääled ja personali tegevus tekitavad müra. Mürataseme mõõtja ehk nö mürakõrv on aparaat, mis annab märku, kui ruumis on helid liiga valjud ja aitab väikeseid patsiente liigse heli eest kaitsta. Müra segab lapse und, tõstab energiatarvet ja sellega halvendab kasvamist ja arengut. Häiruda võib vererõhk, hingamine ja hapnikuküllastus. Aparaat, mis annab märku, et ruumis on liiga valjud helid, saab seda probleemi lahendada, näiteks rääkida vaiksemalt, hajutada mürarikkaid tegevusi või viia mürarikkad sedamed teise ruumi.

Lastefondi pikaaegne hea koostööpartner Viljandimaa ettevõte Flint Kaubandus OÜ otsustas jõulukinkidest loobuda ning toetada mürataseme mõõtjate soetamist Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliinikusse. Lähemalt loe siit

7. Kõnnirobot

Kõnnirobot aitab parandada või taastada nende laste kõnnimustrit, kes ei saa sünnitrauma, insuldi või mõne muu haiguse tõttu kõndida või kelle liikumine on oluliselt raskendatud. Kõnnirobot on kaasaegne taastusravi abivahend, mis aitab muuta füsioteraapia tunnid vaheldusrikkamaks ning intensiivsemaks, liigutades patsiendi jalgu ja jäljendades korrektset kõnnimustrit sadu kordi. Terapeut masina abita sellist intensiivsust tagada ei suuda. Kõnniroboti elektrooniline kõnniortoos on võimeline patsiendi jalgu trenažööril sadu kordi täpselt ühesuguse liigutusega treenima, vastates seejuures iga inimese individuaalsetele vajadustele.

Taastusravis äärmiselt vajalik abivahend oli 2019. aasta lõpuni olemas Tallinnas ja Haapsalus ning Kesk- ja Lõuna-Eesti patsiendid ei saanud kõnnirobotit kasutada piisaval määral. 2018. aasta lõpust 2019. aasta lõpuni kogus SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond annetusi, et seda taastusravis vajalikku aparaati saaks kasutada ka Tartu Ülikooli Kliinikumis.

Ligikaudu 500 000 eurot maksev kõnnirobot jõudis Tartu Ülikooli Kliinikumi 2019. aasta detsembris ning aitab seal nüüd pisikesi patsiente kõndima.

8. Haploidentse vereloome tüvirakkude siirdamiseks ning rakuraviks vajalik seade – CliniMACS Prodigy (vereloome tüvirakkude eemaldamiseks doonoritelt)

Kliinikumi hematoloogia ja luuüdi transplantatsiooni keskusel on olemas siirdamiskogemus, puudu oli seade, mis aitaks siirdamismaterjali ehk vereloome tüvirakke sugulasdoonoritelt eemaldada. Sama seade võimaldab kogemuse kasvades CAR-T rakkude tootmist CAR-T rakuraviks. CAR-T rakuravi üheks enimkasutatavaks näidustuseks on äge lümfoblastleukeemia, mis on üks enamlevinud pahaloomuline kasvaja lapseeas. Väga lihtsakoeliselt selgitades võetakse inimese T-rakud, neid õpetatakse ründama vähirakke ning saadetakse siis lapse organismi “tööle”. Tegemist on väga uudse ning efektiivse ravimeetodiga.

Kommertsiaalsed CAR-T produktid ei ole nimetatud produktide tootjate poolt Eestis turustatavad ning ainuke võimalus senini on olnud patsiendi suunamine ravile väljaspoole Eestit. Protseduuri hind on ca 375 000 eurot, sellele lisandub intensiivravi teises riigis, mis võib kogumaksumuse viia kuni 1 miljoni euroni ehk paljuski jääb see Eesti lastele kättesaamatuks väga kalli hinna tõttu.

Paraku peavad kommertsiaalsete CAR-T rakkude tootjad Eestit liiga väikeseks ning neil ei ole mingit huvi oma poliitika muutmiseks, mistõttu ainsaks võimaluseks CAR-T rakuravi Eesti patsientidele kättesaadavaks tegemiseks on kohapeal CAR-T rakkude tootmise käivitamine siin Eestis.

Innovaatiline seade maksis ligi 350 000 eurot, selle soetamiseks sõlmisid Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond, Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit ja Tartu Ülikooli Kliinikum kolmepoolse kokkuleppe.

9. Kaamerakeskus koos lisadega

TELE PACK+ kaamerakeskus koos lisadega jõudis Tartu Ülikooli Kliinikumi lasteintensiivravi osakonda 2021. aastal. Seade on mõeldud fiberoskoobi juurde ehk abiks endoskoopia teostamises.

Kaamerakeskuse maksumus koos lisadega oli 15 201,42 eurot, millest 13 300 eurot aitas katta Selver tänu oma “Koos on kergem” kampaaniale.

10. Griffiths III testid väikelaste arengu hindamiseks psühholoogidele

Griffiths III on spetsiaalselt väikelaste arengu hindamiseks väljatöötatud test, mida saab kasutada juba sünnist ning kuni 6 eluaastani (72 kuud). Testiülesanded on lastele mängulised, köitvad ja põnevad.

Griffiths III võimaldab hinnata võimete erinevaid aspekte:

  • Kognitiivne areng – tähelepanu, töötluskiirus, täidesaatvad funktsioonid
  • Keel ja kõne – ekspressiivne ja retseptiivne kõne
  • Käe-silma koostöö
  • Isiklik-sotsiaalne-emotsionaalne areng
  • Üldmotoorika

Test tugineb kaasaegsetel teooriatel ja uurimustel. Selle läbiviimiseks kulub ca 60 minutit ning prognoositav laste hulk, kelle hindamiseks saaks testi TÜ Lastekliinikus kasutada, on ca 400-500 last aastas.

Kahe testi maksumus kokku oli 5202,88 eurot.

11. EVT-3 komplekt lapse kõne arengu hindamiseks logopeedidele

EVT-3 komplekt on normipõhine ja individuaalselt teostatav ekspressiivse kõne ja sõnade tuletamise test. See tähendab, et peamiselt hinnatakse lapse eneseväljendusoskust ja ekspressiivset sõnavara ehk sõnu, mida ta ise kasutab, mitte millest lihtsalt aru saab.

EVT-3 komplekt aitab logopeedidel oma tööd kvaliteetsemalt ja efektiivsemalt teha. Nagu ka Griffiths III testid, soetati EVT-3 komplektid Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastekliiniku laste ja noorukite arendus- ja taastusravi keskusele. Nelja komplekti hinnaks kujunes 2972 eurot.

12. Laste taastusravis vaagnapõhjalihaste treeninguks vajalik seade Urostym Biofeedback

Urostym Biofeedback on laste taastusravis kasutatav mitteinvasiivne seade vaagnapõhja lihaste teraapiaks või treeninguks põie ja soole talitlushäirete korral. Treening käib läbi mängu virtuaalses keskkonnas, mis on lastele köitev.

Seadmega on võimalik hinnata ka urodünaamikat ja selle abil täpsemalt diagnoosida põiehäireid. Seadme kasutuselevõtt oleks uus tase põieprobleemidega laste ravis, keda võib Eestis olla umbes 500. Seade maksis 27 480 eurot, millest 50% ehk 13 740 eurot kattis heade annetajate abiga Lastefond ning teise poole Tartu Ülikooli Kliinikum ise.

13. Müoopia ehk lühinägevuse mõõtmise aparaat MYAH

Müoopia e lühinägevus on silma seisund, kus inimene ei näe kaugele hästi, kuna kujutis tekib silmapõhja ette, ja selgelt nägemiseks on vaja kasutada miinusprille. Lisaks vajadusele kasutada prille tõstab müoopia oluliselt mitmete silmahaiguste (nt võrkkesta irdumine, glaukoom, müoopiline makulopaatia ja katarakt) riski. Viimastel aastakümnetel on üle maailma märgatud müoopia leviku märgatavat kasvu, sealhulgas ka Eesti laste seas.

Kuigi lühinägevuse tekkes on ka geneetiline komponent, ei saa viimaste aastakümnete leviku kasvu selgitada geenidega. Üheks olulisemaks müoopia sageduse kasvu põhjuseks peetakse laste suurenenud lähitöökoormust. On näidatud, et iga täiendav lähitööle (lugemine, kirjutamine, nutiseadmete ja arvuti kasutamine) kulunud tund nädalas tõstab lühinägevuse tõenäosust 2% võrra. Teine oluline tegur on laste vähene viibimine õues, kuna päikesevalgusel on oluline müoopia progessiooni pidurdav efekt. Uuringud näitavad, et iga õues veedetud lisatund nädalas vähendab lühinägevuse tekkimise tõenäosust 2% võrra.

Kui veel mõne aasta eest peeti müoopia kulgu paratamatuseks, siis on selgunud, et seda on võimalik erinevate meetmetega pidurdada. Üheltpoolt on võimalik müoopia tekkimise riski langetada, vähendades laste lähitöökoormust ning soodustades õues viibimist. Lisaks on leitud, et madalas kontsentratsioonis atropiini silmatilkade kasutamine pidurdab lastel oluliselt müoopia arengut. Atropiin pärsib silmamuna pikkuse kasvamist. Hiljutine uuring näitas, et 0,05% atropiini silmatilkade kasutamine kahe aasta jooksul pidurdas müoopia arengut umbes 65% ning silmamuna pikkuse kasvu umbes 51% võrra.

Täpseks lühinägevuse diagnoosimiseks, kulu ja raviefekti jälgimiseks on välja töötatud spetsiaalsed aparaadid, mis analüüsivad ühe kiire mõõtmisega kõiki olulisi silma parameetreid (silma optilist ehitust, silmapinna kuju, pupilli suurust, silmamuna pikkust jne). Tarkvara võimaldab automaatselt jälgida müoopia progresseerumist ning firma Topcon seade MYAH teha hulka erinevaid uuringuid.

Müoopia mõõtmise aparaadi MYAH, mille hinnaks kujunes ligi 20 840 eurot, ostsid Tartu Ülikooli Kliinikum ning Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond kahasse, kattes mõlemad seadme maksumusest poole ehk ca 10 420 eurot. Sellest 3339 euroga toetas seadme ostu 39 MC Motoklubi.

14. Eestikeelne dialoogisüsteem ja juhtimisraamistik suhtlusrobot Pepperile

Suhtlusrobot Pepperi vestleb lapsega sõbralikul ja lastepärasel viisil, aidates arendada kõneprobleemi ja/või õpiraskusega lapse sotsiaalseid oskusi, sh suhtlemisoskust, sõnavara ja mitteverbaalset kommunikatsiooni. Robotit kasutatakse nii närvisüsteemi häiretega kui ka sotsiaal-emotsionaalsete häiretega laste raviks, kus ta osaleb lapse taastusravi protsessis mängulisel viisil, tehes erinevaid liigutusi ning reageerides lapse kõnele nõnda, et kujuneb dialoog.

Eestikeelse dialoogisüsteemi ja juhtimisraamistiku loomine (sh keeletehnoloogia arendus, tarkvaraarendus ja tehnilised testimised) juturobot Pepperile on oluline, et lapsed saaksid suhelda robotiga oma emakeeles ehk eesti keeles. Esmalt robotiga suheldes saab laps, kel on muidu probleeme inimestega suhtlemisel, kasutada roboti abil õpitud kõnet ja sotsiaalseid oskusi hiljem ka inimestega suheldes. Lisaks on suhtlusroboti kasutuselevõtmisest abi koolieelikute kõne, sõnavara ja korrektse häälduse arendamisel, et lapsi edukamalt kooliks ette valmistada ja vähendada logopeedide ülekoormust. Eestikeelse dialoogisüsteemi ja juhtimisraamistiku väljaarendamine oli ühekordne protsess, mis tähendab, et süsteemi saab kasutada nüüd kõigi eesti suhtlusrobotite peal.

Suhtlusrobot Pepperile eesti keele selgeks õpetamine läks maksma 10 704 eurot.

Foto: Tartu Postimees

15. MamaRoo beebikiiged TÜK lastekliiniku intensiivravi ja neonatoloogia osakondadesse

MamaRoo 4 beebikiiged liiguvad erinevates suunades ülisujuvalt, pakkudes intensiivravil olevale beebile mõnusat asendit ja liikumist. Kiigel on viis erinevat liikumiskiirust ja liikumisrežiimi (autosõit, känguru, puu kiigutamine, kussutamine ja laine) ning sisseehitatud heli. Sobilikud alates sünnist kuni 6 kuud või kuni 11 kg.

Mõlemasse osakonda soetati üks Mamaroo beebikiik tükihinnaga 244 eurot, mis tegi nende koguhinnaks 488 eurot. Beebikiikede soetamist toetas 100% ulatuses MTÜ Seiklushunt, 2022. aasta 10. detsembril korraldatud heategevusliku jõulujooksuga.

16. Helinaut valge müra masinad TÜK lastekliiniku intensiivravi osakonda

Valge müra masin aitab rahustada beebit, kes peab viibima oma vanematest eemal intensiivravi osakonnas. Valge müra aitab imikut rahustada ja uinutada ning võib olla abiks ka lahusolekust tingitud stressi leevendamisel.

Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliiniku intensiivravi osakond vajas kolme Helinaut valge müra masinat tükihinnaga 39,5 eurot, mis tegi nende koguhinnaks 118,5 eurot. Võttes ühendust ettevõttega Helinaut sooviga need soetada, avaldas Helinaut soovi, et kingib hoopis ise kolm valge müra masinat TÜK lastekliinikule.

17. ZAZU muusikatoosid TÜK lastekliiniku intensiivravi osakonda

ZAZU muusikatoosid Zoë on sarnaselt eelmistelegi tarvikutele vajalikud, et parandada oluliselt intensiivravis viibivate beebide heaolu. Muusikatoos ühildub mobiiliga ning võimaldab mängida unejutte või -muusikat, võimalik on valida ka viie sisseehitatud meloodia vahel. Zoë peaosa on öölambi eest, valikus 2 erinevat valgustaset ning muusikatoos reageerib ka beebi nutule – helisensoriga abiga lülitatakse sisse muusika, valgus või mõlemad korraga.

TÜK lastekliiniku intensiivraviosakond vajas kahte muusikatoosi tükihinnaga 33 eurot, mis tegi nende koguhinnaks 66 eurot. Muusikatooside soetamist toetas 100% ulatuses MTÜ Seiklushunt, 2022. aasta 10. detsembril korraldatud heategevusliku jõulujooksuga.

18. Ergobaby imetamispadjad TÜK lastekliiniku intensiivravi osakonda

Ergobaby imetamispadjad on pehmed ja toetavad. Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliiniku intensiivravi osakonnas on padjad suureks abiks värsketele emadele oma vastsündinute imetamisel.

Lastekliinik vajas kolme Ergobaby imetamispatja tükihinnaga 74 eurot, mis tegi nende koguhinnaks 222 eurot. Imetamispatjate soetamist toetas 100% ulatuses MTÜ Seiklushunt, 2022. aasta 10. detsembril korraldatud heategevusliku jõulujooksuga.

19. Digitaalsed joonistustahvlid TÜK lastekliiniku intensiivravi osakonda

Xiaomi Mi LCD 13.5″ joonistustahvlid on mõeldud intensiivravi osakonnas viibivate vanemate laste heaks, et nende sealviibimise aega veidi meeldivamaks muuta. Joonistustahvlid sobivad ideaalselt kritseldamiseks ja joonistamiseks, ning kuna pilt ei salvestu, saab kiire nupuvajutusega kohe uue joonistada.

Lastekliinik vajas kahte joonistustahvlit tükihinnaga 29,99 eurot, mis tegi nende koguhinnaks 59,98 eurot. Joonistustahvlite soetamist toetas 100% ulatuses MTÜ Seiklushunt, 2022. aasta 10. detsembril korraldatud heategevusliku jõulujooksuga.

20. BiliCocoon fototeraapiasüsteem TÜK lastekliiniku intensiivraviosakonda: kahe seadme hind koos tarvikutega kokku 13 913,6 eurot

Nähtav naha kollane jume ehk ikterus on vastsündinuperioodi (0.–28. elupäeva) kõige sagedamini esinev vastsündinu kollasuse tunnus. Füsioloogiline ehk loomulik kollasus võib ilmneda 24 elutunni kuni 14 elupäeva vanuses.

Enne sündi on loote veres punaliblesid rohkem kui hilisemal eluperioodil, samuti on punavereliblede eluiga vastsündinud esimestel elupäevadel tavalisest mõnevõrra lühem. Pärast lapse sündi hakkavad punalibled lagunema ja verre tekib sapipigment – bilirubiin. Vastsündinu maksal tuleb taluda 2–3 korda suuremat koormust kui looteperioodil, et punaliblede lagunemisel vabanevat bilirubiini organismist väljutada. Asjaolu, et mõnel muidu tervel vastsündinul areneb nn füsioloogiline kollasus ja teisel mitte, on tingitud eelkõige nende maksa erinevast võimest bilirubiini väljutada.

Esimene ja efektiivne ravimeetod on fototeraapia ehk valgusravi. Sinise valguse toimel tekib nahas selline bilirubiini vorm, mis eritub kergesti soole ja neerude kaudu ega ole mürgine.

Fototeraapiasüsteem BiliCocoon™ koosneb sinise valguse elektroonilisest generaatorist, valguskastist, valgust kiirgavast kangast ja padjast, tänu millele jõuab sinine valgus imikule. Bilicocoon teraapiasüsteemi plussiks on suur kiirgav pind, mis ümbritseb imikut 360 kraadi ulatuses, muutes teraapia väga efektiivseks. Seadet on lihtne kasutada nii haiglapersonalil kui ka vanematel endil.

Fototeraapiasüsteem koos vajalike tarvikutega (patsiendipõhised kattekotid, fikseerimissüsteem ja kaitseprillid) maksab 6956,8 eurot ning kuna TÜK lastekliinik vajab kahte sellist seadet, kujuneb nende hinnaks kokku 13 913,6 eurot.

21. Virtuaalreaalsuse prillid Oculus Quest 2 ja teised vajalikud tarvikud TÜK lastekliinikusse: hind ca 4300 eurot

Laste vaimse tervise probleemid on viimaste aastatega oluliselt kasvanud, järjest sagedamini kohtame suhtlemisraskuste ja käitumishäiretega lapsi. Sotsiaalse kompetentsi defitsiidile kaasneb laste vaimse tervise halvenemine: igal kuul jõuab Tallinna Lastehaiglasse enesetapukatse tõttu kuni 20 last, mõnel kuul isegi 30 (A. Klemberg 2021). M. Haaviku uuringu ”Eesti kooliõpilaste vaimne tervis rahvusvahelises kontekstis” põhjal on meie lastel võrreldes lähinaabritega kõige enam masendust, kurbust, ärritunud olekut, närvilisust, uinumisraskusi, mida esineb rohkem tüdrukute seas, kuid kaebuste esinemine sageneb vanuse kasvades nii poiste kui tüdrukute hulgas. (Eesti Arst 2020;99 (Lisa 1): 16-23). Olukorra lahendamiseks ja sellega tegelemiseks on vaja leida kaasaegseid lahendusi ning üks uus tehniline võimalus selleks on interaktiivne treening VR keskkonnas.

VR teraapia võib tunduda esmapilgul ebatraditsiooniline, kuid kujuteldavatesse maailmadesse sisenemine muudab virtuaalreaalsuse paljutõotavaks ravimeetodiks ja tõenäoliselt on see meditsiini lähetuleviku oluline osa. VR pakub uuenduslikku ja motiveerivat platvormi sotsiaalsete oskuste turvaliseks harjutamiseks, konfliktide lahendamiseks, prosotsiaalse käitumise arendamiseks ja ärevushäirete (sotsiaalsete foobiate) raviks. Siiani on VR leidnud rakendust põhiliselt laste valu ja haiglahirmu ning autistlike laste ärevuse vähendamisel.

Lastekliiniku neurorehabilitatsiooni meeskond on pilootuuringu käigus kasutanud VR platvormi HTC Vive VR-prille ning esmased tulemused – sekkumise võimalused, sobivus ja mõnu laste kognitiivsete funktsioonide ja sotsiaalse taibukuse õppimisele ja arendamisele – on olnud väga positiivsed. Sekkumismeetodi edasiseks kaasajastamiseks ja laiemaks rakendamiseks oleks vaja:

  • kasutusele võtta uus moodsam, lapsesõbralikum ja kergemini juhitav tehnoloogia Oculus2 prillide näol – kaks paari prille läheb maksma ca 1000 eurot, lisaks juurde prillide juhtimiseks keskklassi nutitelefon, hind ca 300 eurot;
  • programmeerida uusi erineva sisu ja raskusega treeningsessioone, mis puudutavad kiusamisega toimetulekut, käitumisprobleemide ja konfliktide lahendamist, ärevuse vähendamist ja igapäevastes keerulistes sotsiaalsetes olukordades vajaminevate oskuste arendamist jpm. Ühtlasi uuendada ja kaasajastada olemasolevad programmid – mis lähevad kokku maksma ca 3000 eurot.

VR teraapiaks vajalikud vahendid TÜK lastekliinikusse lähevad seega kokku maksma ca 4300 eurot.

22. Vastsündinutel geneetiliste haiguste diagnoosimiseks vajalik aparatuur Victor 2D süsteem: hind 95 738 eurot

Vastsündinute skriiningu käivitamiseks vajalikud seadmed võimaldavad juba sünnihetkel diagnoosida selliseid raskeid geneetilisi haigusi nagu tsüstiline fibroos ja adrenaalne hüperplaasia (neerupealsete talitushäire), mida täna Eestis vastsündinutel ei skriinita, kuid kus ravitulemus sõltub just haiguse võimalikult varajasest avastamisest.

Nende geneetiliste haiguste diagnoosimiseks vajalik aparatuur – Victor 2D system, poolautomaatne fluromeeter koos vajalike lisamoodulite, dispanseri ja tarvikutega võimaldab muuhulgas täpsemaks minna ka mitmete täna skriinitavate haiguste puhul nagu fenüülketonuuria, galaktoseemia ja kaasasündinud kilpnäärne alatalitus. Seega on kasu mitmekordne ning kuna skriining on üle-eestiline ja seda hakatakse teostama kõigi Eestis sündivate laste heaks, annab see südamerahu kõigile, kelle perre sünnib laps.

Seadmete ja skriininguks vajalike reagentide maksumus kokku on 95 738 eurot.

23. Schepensi pealamp ja 20D luup Tartu Ülikooli Silmakliinikusse: hind 3944 eurot

Harvikhaiguste Kompetentsikeskusel (HHKK) on välja kujunenud väga hea koostöö harvaesinevatele või harvikhaigustega kaasnevatele silmahaigustele pühendunud ning aktiivselt HHKK konsiiliumitel osaleva silmaarsti dr. Laura Mauringuga. Selleks aga, et dr. Mauringul oleks võimalik efektiivselt meie lapsi konsulteerida ning neid silmaprobleemide osas aidata, vajab ta töövahendeid, mis muidu on kasutusel ainult silmakliiniku operatsioonitoas ning ei ole sealt portatiivselt liigutatavad. Silmakliinikul on olemas üks komplekt kõnealuseid seadmeid, kuid selleks, et diagnoosimine ei jääks vahendite puuduse taha, paluvad nad Lastefondi abi väga võimeka abivahendi – silmapõhja uurimiseks mõeldud Schepensi pealambi ja sinna juurde vajaliku 20D luubi muretsemiseks. Nimetatud seade võimaldab silmapõhju uurida ka enneaegsetel ja vastsündinutel ning tegelikult täiskasvanueani välja.