Toetuse sisu: Aitame kaasa lastele vajaliku teraapiakabineti loomisele, toetades kabinetti toolide-laudade ja vajalike abivahendite soetamist

Toetuse suurus: 2980 eurot

Toetamise aeg: 2015


Tutvustus

TÜ Kliinikumi lastekliiniku taastusravi osakonnas asub esmakordselt tööle tegevusterapeut, kelle kabinet vajab tegevuseks vahendeid. Tegevusterapeudi juurest saavad abi lapsed, kes haiguse või puude tõttu ei saa hakkama eakohaste tegevustega. See on väga oluline lüli Lastekliiniku taastusravi meeskonnas, mis seni puudus. Oskused, mida laps õpib tegevusterapeudi juures, parandavad oluliselt tema igapäevast toimetulekut ja edaspidist iseseisvat hakkamasaamist.

Lastefond aitab tegevusterapeudi ruumi sisustada terapeudi tööks vajalike reguleeritava kõrgusega laudade ja toolidega, kuna lapsed on erinevas vanuses. Lisaks toetatakse käelise tegevuse vahendite ning arengu ja dünaamika hindamise testi ostu.