Toetuse sisu: Aitame vastselt uutesse ruumidesse kolinud TÜK silmakliiniku mängunurka soetada spetsiaalse nägemispuudega lastele mõeldud spetsiaalse mänguseina

Toetuse suurus: 1750 eurot

Toetamise aeg: 2016


Tutvustus

2015. aasta lõpus ja 2016. aasta alguses kolis TÜK silmakliinik Maarjamõisa meditsiinilinnaku vastvalminud uude korpusesse. Silmakliinik soovib uutesse ruumidesse luua nägemispuudega lastele sobiva mängunurga, kus oleks spetsiaalne nägemispuudega lastele mõeldud ja maailmas suurt kasutust leidnud spetsiaalne mängusein. Sellega soovitakse teha nägemispuudega laste jaoks arstil käimine ja ooteajad meeldivamaks, luues neile vajaliku mängulise keskkonna olukorraga harjumiseks ning meeleolu üleval hoidmiseks.

Spetsiaalne mängusein nägemispuudega lastele tähendab erinevate struktuursete materjalide kasutamist ning liigutatavaid ja erikujulisi mänge seinal. Lapsed, kellele see mõeldud on, näevad väga halvasti või peaaegu üldse mitte ning on oluline, et nad saaks kompamis- ja kuulmismeelt kasutades mängunurgas ooteaega meeldivalt mööda saata.

Tartu Kõrgem Kunstikool on valmis taolise mänguseina kavandama ning koos üliõpilastega ka valmis tegema. Mänguseina maksumus on ca 3500 eurot. Kliinikumi eelarve võimaldab selle soetamisse panustada 50% seina maksumusest, ülejäänuga toetab Lastefond.