Toetame kogemusnõustamist

Toetuse sisu: Toetame raskelt haigete või erivajadustega laste vanemate kogemusnõustamist TÜ Kliinikumi lasteosakondades ja erinevates Tartu linna tugigruppides

Toetuse suurus: 16 000 eurot (2016. aastal)

Toetamise aeg: september 2015–jaanuar 2017*

* Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

Kogemusnõustamine on Eestis uuenduslik ja vähepraktiseeritud sotsiaalteenus, mille eesmärk on aidata inimesi, kes on sattunud kriisiolukorda enda või oma lapse haiguse, trauma, erivajaduse vms tõttu. Teenus aitab inimesel paremini aru saada tekkinud olukorrast, maandada kriisis tekkinud pingeid ning suunata teda kriisist väljatulekul. Kogemusnõustajana töötab inimene, kellel on samalaadne isiklik elukogemus, läbitud kriisikogemus ning nõustamisalane ettevalmistus. Kogemusnõustaja jagab sarnasesse olukorda sattunud peredega oma teadmisi ja praktilisi oskusi, mis aitasid temal raske olukorraga toime tulla.

Lastefondi kogemusnõustajatest välja kasvanud MTÜ Kogemuse Jõud pakub kogemusnõustamise teenust kliinikumi erinevates osakondades, lisaks nõustatakse Tartus järgmisi erivajadustega laste vanemate tugigruppe:

1. Tartu linna erivajadustega laste perede tugigrupp
2. Maarja Kooli erivajadustega laste vanemate tugigrupp
3. Tartu linna Aspergeri sündroomiga laste vanemate tugigrupp
4. Tartu linna ATH laste vanemate tugigrupp

Tugigrupid käivad koos korra kuus. Eesmärk on aidata puuetega laste vanematel uuesti leida eneseusk ja seeläbi toetada laste arengut ja sobitumist ühiskonnaga. Grupitöö tõstab vanemate teadlikkust, kuidas oma lapse erivajadustega paremini toime tulla, kuidas toetada lapse arengut ning suurendab teadlikkust toetusvõimalustest.

Kuivõrd haigekassa ei tasu kogemusnõustamise teenuse eest, toetab selle teenuse pakkumist Lastefond panustades raskelt haigete lastega kliinikumis ravil viibivate vanemate kogemusnõustamisse tänavu 12 500 eurot ning kogemusnõustamisse erinevates Tartu linna erivajadustega laste vanemate gruppides 3500 eurot.

Kuidas Sina aidata saad?

Hakka püsiannetajaks

Osta heategevustooteid

Tee ühekordne annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse “kogemusnõustamine”

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Danske IBAN EE403300334408530000

Nordea IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Lõppenud toetused ja kampaaniad

Vaata