Toetuse sisu: Aitame soetada vajaliku sisustuse ja tehnilise varustuse

Toetuse suurus: 27 200 eurot toetusperioodil

Toetamise aeg: juuli 2022 – detsember 2022*

*Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

Tartu Herbert Masingu koolis on klassid erinevate psüühiliste eripäradega lastele ja noortele – autismispektri häiretega õpilastele, emotsionaalse trauma kogemusega õpilastele (sh meeleoluhäire, ärevus, koolitõrge) ja teistele eriõpilahendusi vajavatele õpilastele¹.

Viimastel aastatel on jõudnud Masingu kooli kompetentsikeskusesse järjest enam autistlikke lapsi, kes on praktiliselt kõnetud või kelle funktsionaalne kõne ei ole piisav olme- ja õpisituatsioonides toimetulekuks. Funktsionaalse kõne puudumine takistab akadeemiliste oskuste omandamist, veelgi olulisemalt aga sotsiaalsete suhete arengut ja maailma kui tervikuga suhestumist. Selle tulemusena tõuseb oluliselt lastevanemate hoolduskoormus ning haridusasutused ei tule toime laste keerulise käitumisega.

Kasutades erinevaid kõnet asendavaid ja toetavaid (alternatiivkommunikatsiooni) lähenemisviise on võimalik olulisel määral parandada laste ja seeläbi ka neid ümbritsevate inimeste üldist toimetulekut. Lisaks süstemaatilisele lapse kommunikatiivsete oskuste kujundamisele on vaja toetada koolituse ja nõustamisega ka vanemaid ja lastega töötavaid spetsialiste üle Eesti, andes neile võimaluse jälgida ja õppida juba kogenud spetsialistidelt. Taoliselt töötav autistlike laste kommunikatsioonioskuste arengut toetav keskus on paljudes riikides tavapraktika.

Koolis on praeguseks olemas kompetents autistlike laste funktsionaalse kõne arendamiseks ning valmisolek selle kompetentsi süvendamiseks ja jagamiseks. Kaasaegne ja funktsionaalselt sisustatud interaktsioonikeskus, mis kooli luuakse, aitab vähese kõnega eel- ja algkooliealistel autistlikel lastel arendada alternatiivkommunikatsiooni toel interaktsioonioskusi.

Aastas on võimalik interaktsioonikeskuses toetada kuni 20 last, nende vanemaid ja haridusasutuse meeskondi. Interaktsioonikeskus annab võimaluse süsteemsemaks tööks sihtgruppi kuuluvate lastega üle Eesti, hoides fookust eelkõige küll Lõuna-Eestil ja Tartul. Interaktsioonikeskuses plaanitakse kasutada erinevaid kõnet asendavaid ja toetavaid meetodeid, et nii spetsialistidel kui ka lapsevanematel oleks võimalik erinevate lähenemiste vahel valida.

Keskuse loomiseks ehitatakse hetkel muus kasutuses olevad ruumid neljaks stiimulitevabaks individuaaltöö- ja vaatlusruumiks. Lastefond heade annetajate toel tuleb appi lastele mõeldud keskuse sisustamise ja tehnilise varustuse soetamisel, toetades muuhulgas näiteks erinevate alternatiivkommunikatsiooni seadmete, õppevahendite, mängude ja sensoorikavahendite ostu, mida on kokku 27 200 euro ulatuses toetusperioodil.


¹ https://masing.tartu.ee/

Kuidas Sina aidata saad?

Tee ühekordne annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse:

interaktsioonikeskus

  • Swedbank IBAN EE682200221015828742
  • SEB IBAN EE261010220014910011
  • Luminor IBAN EE791700017000285384
  • LHV IBAN EE527700771000610813
  • Coop IBAN EE824204278603586607