Toetuse sisu: Aitame tasuda Emily ja Mirjami tegevusteraapia kulud

Toetuse suurus: 3283 eurot 

Toetamise aeg: september 2020 – september 2021*

* Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes
toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

Emily ja Mirjam (2018) on sündinud sügavalt enneaegsetena ning neil on diagnoositud arenguline mahajäämus. Hilinenud on nii tüdrukute kognitiivne areng kui ka kõne areng. Mõlemad lapsed vajavad igapäevaselt füüsilist ja verbaalset juhendamist igapäevaelu põhitoimingutes. 

Lapsed vajavad tegevusteraapiat, et arendada nende keha- ja ruumitaju, tegevuses püsimist, kontakti loomist, eesmärgipäraselt esemete kasutamist ja tegevustesse kaasamist. Lisaks aitab teraapia toetada laste kõne arengut, kõnest arusaamist ning tähelepanu koondamise oskust. Laste edasise arengu toetamiseks on oluline, et nad saaksid järjepidevalt teraapiat.

Pere pöördus Lastefondi poole, et tüdrukud saaks ühel korral nädalas tegevusteraapias käia, sest see aitab tagada laste stabiilse arengu. Lastefond aitab koos heade annetajate abiga katta tegevusteraapia kulud 3283 euro ulatuses toetusperioodi vältel.

Kuidas Sina aidata saad?

Tee ühekordne annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse lapse nimi, keda soovid aidata.

  • Swedbank IBAN EE682200221015828742
  • SEB IBAN EE261010220014910011
  • Luminor IBAN EE791700017000285384
  • LHV IBAN EE527700771000610813
  • Coop IBAN EE824204278603586607