Toetuse sisu: Aitame tasuda Johanna teraapiate eest (ratsutamis-, tegevus- ja muusikateraapia ning kodused füsio- ja tegevusteraapia)

Toetuse suurus: 10 070 eurot toetusperioodil

Toetamise aeg: september 2021 – juuni 2023*

*Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

Johanna (2020) on väike tüdruk, kel on diagnoositud kaasasündinud geneetiline arenguhäire nimega Rett sündroom. Rett sündroomi puhul seiskub sünnijärgselt seni normaalselt arenenud lapse areng ning tema erinevad oskused ja arusaamine hakkavad taandarenema. Haigus on ravimatu, kuid selle kulgu on võimalik leevendada erinevate teraapiate abil.

Johannal esineb Rett sündroomist tingituna mahajäämus arengus, samuti ka väga madal lihastoonus, mistõttu on laps alates 3. elukuust käinud füsioterapeudi juures. Johanna on küll arengust mahajäänud, kuid toimub pidev edasiminek – lihtsalt väga aeglaselt, ning et see toimuks, on vaja teha palju tööd.

Koduse füsioteraapia tulemusena võiks laps õppida kodukeskkonnas ümbrust tundma ja kasutada õpitut suurema tõenäosusega ka iseseisvalt. Johanna on võimeline abiga seisma, kuid siirdumised ühelt tasandilt teisele on talle keerulised (näiteks põrandalt istuma, istumast käpuli, põrandalt või istumast püsti tulek jne). Koduse füsioteraapia esmane eesmärk on anda lapsele julgus ja võimekus siirduda ühest asendist teise ning ühest kohast teise. Edaspidi võiks Johannal endal tekkida huvi ja areng muutuda spontaanseks, kuid praegu on lapse areng väga aeglane, seega on tegu tõenäoliselt pika protsessiga. Samas vajab laps abi kiiresti, sest lapse keha proportsioonid muutuvad ja arenevad ning liigutusi, mille peaks ära õppima 1-2-aastaselt, on hiljem palju keerulisem ära õppida.

Tegevus- ja ratsutamisteraapia toetavad samuti nii lapse füüsilist kui ka vaimset arengut. Tegevusteraapia eesmärk on toetada Johanna käeliste oskuste arengut, kuna lapse peenmotoorika areng on olnud aeglane ning tema käelised oskused eakohasest tasemest madalamad. Samuti aitab tegevusteraapia saavutada eakohast iseseisvust igapäevatoimingutes, kuna hetkel vajab laps eakohasest suuremat kõrvalabi ja juhendamist, sh kahe käe ja silma-käe koostööd nõudvates tegevustes nagu kuubikutest torni ladumine, tassist joomine jms.

Lastefond heade annetajate abiga toetab Johanna teraapiaid 9403 euro ulatuses toetusperioodi jooksul.

Kuidas Sina aidata saad?

Hakka püsiannetajaks
Osta heategevuslikke meeneid

Tee ühekordne annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse:

Johanna

  • Swedbank IBAN EE682200221015828742
  • SEB IBAN EE261010220014910011
  • Luminor IBAN EE791700017000285384
  • LHV IBAN EE527700771000610813
  • Coop IBAN EE824204278603586607