Toetuse sisu: Aitame tasuda Johannale vajaliku muusika-, ratsutamis ning tegevusteraapia (sealhulgas koduse) eest

Toetuse suurus: kokku 7435 eurot toetusperioodil

Toetamise aeg: aprill 2023 – märts 2024*

*Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

Johanna (2020) on väike tüdruk, kel on diagnoositud kaasasündinud geneetiline arenguhäire nimega Rett sündroom. Rett sündroomi puhul seiskub sünnijärgselt seni normaalselt arenenud lapse areng ning tema erinevad oskused ja arusaamine hakkavad taandarenema. Haigus on ravimatu, kuid selle kulgu on võimalik leevendada erinevate teraapiate abil.

Johannale sobib väga hästi muusikateraapia. Ta loob ja suudab seal hoida pilkkontakti, on muusikalistest tegevustest huvitatud ning jälgib ruumis toimuvat uudishimuga. Muusikateraapia seanss on ülesehituselt kindla struktuuriga (tervituslaul, pillide valik, vaba improvisatsioon, lõpulaul), et luua turvalist keskkonda ning pakkuda lapsele stabiilset keskkonda. Johanna on muusikale vastuvõtlik ning katsetab erinevaid pille heal meelel.

Pillidel kordamööda mängimine arendab lapse kuulamisoskust ja valmidust oma korda oodata, lisaks toetab pillidel improviseerimine motoorseid oskuseid ja keskendumist, sh tähelepanu püsimist ühel tegevusel. Muusika annab võimaluse toetada Johanna iseseisvust ning loob uue viisi suhtlemiseks, samuti saab läbi muusikaliste tegevuste vähendada stereotüüpset käitumist (korduvaid liigutusi), suunates käitumise näiteks pillimängu. Hetkel ongi see ühes lapse motoorsete, kognitiivsete ja sotsiaalsete oskuste arengu ning lapse verbaalse eneseväljenduse toetamisega seatud teraapia eesmärkideks.

Ratsutamis- ning tegevusteraapia toetavad Johanna füüsilist arengut, tegevusteraapia sealhulgas just käeliste oskuste, sh peenmotoorika oma. Samuti aitab tegevusteraapia saavutada eakohast iseseisvust igapäevatoimingutes, kuna hetkel vajab laps eakohasest suuremat kõrvalabi ja juhendamist, sh kahe käe ja silma-käe koostööd nõudvates tegevustes nagu kuubikutest torni ladumine, tassist joomine jms.

Lastefond heade annetajate abiga aitab katta Johannale vajaliku muusikateraapia kulud 2880 euro, koduse tegevusteraapia kulud 2880 euro, ratsutamisteraapia kulud 450 euro ning tegevusteraapia kulud teraapiakabinetis 1225 euro ulatuses. Seega kokku toetab Lastefond Johanna teraapiaid 7435 euro ulatuses toetusperioodi jooksul.

Lastefond toetab Johannat alates 2021. aasta septembrikuust.
2022. aastal kogus Johanna teraapiate toetuseks annetusi ka SA TÜK Lastefondi ja Klubi Tartu Maratoni koostöös toimunud Heateo jooks.

Kuidas Sina aidata saad?

Tee ühekordne annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse:

Johanna

  • Swedbank IBAN EE682200221015828742
  • SEB IBAN EE261010220014910011
  • Luminor IBAN EE791700017000285384
  • LHV IBAN EE527700771000610813
  • Coop IBAN EE824204278603586607