Toetuse sisu: Aitame Haraldile soetada spetsiaalse kuulmissüsteemi

Toetuse suurus: 1705 eurot

Toetamise aeg: jaanuar 2021*

* Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes
toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

Haraldil (2015) on diagnoositud ekspressiivne ja retseptiivne kõnehäire ning kerge vaimne alaareng. Harald räägib meelsasti, kuid vanematel on raskusi lapse mõistmisel. Lapsel esineb raskusi küsimustest aru saamisel, millest tulenevalt kaldub poiss vastamisel sageli teemast kõrvale. 

Poisi häälduskvaliteet on väga ebaühtlane, kõnes esineb üldist ebaselget hääldust, häälikute asendusi ja ümberpaigutusi, häälikukadu ja häälikuühendite lihtsustamist. Harald kasutab kõnes valdavalt lühikesi lausungeid, sageli on need lõpuni vormistamata, sõnade järjekord juhuslik, grammatilised tunnused valed või puuduvad. 

Haraldiga saab koostööd teha hästi üks-ühele suhtlusvormis, kuid rühmategevustes ta tähelepanu hajub ja tegevusi kaasa ei tee. Laps vajab tähelepanu fokusseerimiseks ja kõne arusaadavuse parandamiseks spetsiaalset abivahendite süsteemi (Phonak Roger Focus). Kuna Haraldi kuulmisläved on normi piires, ei sobi talle standardsed kuulmisabivahendid, vaid kuulmishäirete leevendamiseks on vaja just raadiosagedusega ülekandesüsteemi, mille puhul tuuakse mikrofoniga kõneleja heli ümbritseva müra tasemest tema jaoks tugevamini esile. Harald kasutas demoseadet ning tema tähelepanu püsivus on mikrofoni süsteemi kasutades parem, ta tunneb huvi ühistegevuste vastu, kuulab õpetajat ning vastab küsimustele ja räägib õpetajale kaasa. Seade aitab Haraldi koolimineku ettevalmistamisel, sest ta võtab õpitegevusest rohkem osa ning seejuures on tema tähelepanu rohkem fokusseeritud.

Seadme maksumus on kokku 2405 eurot. Sotsiaalkindlustusamet antud seade soetamist ei toeta, kuna lapsel pole tuvastatud kuulmislangust. Seega tuleb perele appi Lastefond koos heade annetajatega ning aitab tasuda seadme kogumaksumusest 1705 eurot. Lisaks panustab omalt poolt ka kohalik omavalitsus 700 euroga. 

Kuidas Sina aidata saad?

Tee ühekordne annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse lapse nimi, keda soovid aidata.

  • Swedbank IBAN EE682200221015828742
  • SEB IBAN EE261010220014910011
  • Luminor IBAN EE791700017000285384
  • LHV IBAN EE527700771000610813
  • Coop IBAN EE824204278603586607