Toetuse sisu: Aitame tasuda Ellika psühholoogi-, eripedagoogi- ja logopeediteenuse eest

Toetuse suurus: 1215 eurot toetusperioodil

Toetamise aeg: november 2021–detsember 2021*

*Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

Ellikal (2008) on diagnoositud arengu- ja kõnehäired ning aktiivsus- ja tähelepanuhäire, mis väljenduvad lapse käitumis- ja õpiraskustes. Ellika verbaalsed oskused on vähe arenenud, tema tähelepanu ja keskendumine häiritud ning organiseerituse tase ja töövõime alanenud.

Laps on äärmiselt tundlik raskuste ja ebaedu suhtes ning vajab palju tähelepanu suunamist ja positiivset tagasisidet. Ellikale tekitavad uued olukorrad, rahvarohked kohad ja akadeemilist pingitust nõudvad tegevused ärevust ning tal võib olla raske oma emotsioone kontrollida. Lapse toimetulekuraskusi kooli- ja kodukeskkonnas aitab leevendada järjepidev psühholoogi-, eripedagoogi- ja logopeediteenus.

Regulaarne individuaalne eripedagoogiline teraapia aitab arendada lapse tähelepanu, keskendumisvõimet ja õpioskuseid, samuti suhtlemisoskuseid, üldist tegevusvõimet, emotsioonide mõistmist ja rahunemist. Eripedagoog aitab toetada ka lapse kõne arengut ning last koolitööde tegemisel. Regulaarset individuaalset logopeedi konsultatsiooni on tarvis lapse kõne arengudünaamika hindamiseks, kuna lapsel on diagnoositud kõnehäired ning tema verbaalsed oskused ei ole eakohased.

Psühholoogiline abi on vajalik selleks, et Ellika oskaks ennetada ärritavaid olukorda ning iseseisvalt toetada toimetulekut oma emotsioonidega (k.a õppida rahunemistehnikaid). Samuti on psühholoogiteenus tähtis, toetades last eakohaste sotsiaalsete suhete loomisel ning andes lapsele võimaluse leida emotsionaalset tasakaalu.

Lastefond heade annetajate abiga toetab Ellika psühholoogi-, eripedagoogi- ja logopeediteenust 1215 euro ulatuses toetusperioodi jooksul.

Kuidas Sina aidata saad?

Tee ühekordne annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse lapse nimi, keda soovid aidata.

  • Swedbank IBAN EE682200221015828742
  • SEB IBAN EE261010220014910011
  • Luminor IBAN EE791700017000285384
  • LHV IBAN EE527700771000610813
  • Coop IBAN EE824204278603586607