Toetuse sisu: Aitame tasuda Art Olimari ratsutamisteraapia eest

Toetuse suurus: 1512 eurot toetusperioodil

Toetamise aeg: jaanuar 2022 – detsember 2022*

* Üldjuhul pikendab Lastefond toetusperioodi
lõppedes toetusi toetusvajaduse alusel.

Tutvustus

Art Olimar (2017) kaotas 1,5-aastaselt kõne ja seni väljakujunenud oskused. Lapsel on huvi uute tegevuste ja koosmängu vastu väike, ta ei võta tihti pilkkontakti ning tema sihipärastesse tegevustesse suunamine on keeruline. Pigem valib laps ise endale tegevusi ja armastab ka mängida üksinda.

Art Olimaril on olemas eakohased põhiliikumismustrid, kuid liigutusvilumused jäävad eakohasest tasemest maha. Laps kõnnib sageli kikivarvukil ning võib motoorselt kohmakas olla. Samuti esineb Art Olimaril kõne arengu mahajäämus, ta ei räägi väga, tema eneseteenindusoskused, käeline osavus ja koordinatsiooniline võimekus on eakeskmisest madalamad. Laps vajab palju täiskasvanu suunamist ja motiveerimist alustatud tegevuse lõpule viimiseks ja tegevuse juures püsimiseks, tema tähelepanu on hüplev ja tugevalt mõjutatud ümbritsevast keskkonnast.

Kognitiivse funktsioneerimise parandamiseks ja Art Olimari arengu toetamiseks sobib hästi hobuteraapia. Laps käib seal heameelega ning talle meeldib suurt looma silitada ja harjata. Ratsutamisteraapia eesmärkideks on praegu seatud:

  1. Toetada iseseisvat sihipärases tegevuses osalemist, osategevuste loogilist järjestamist ja tegevuses püsimist;
  2. Arendada koordinatsioonilist osavust ja koostöömänguoskust, sh silmkontakti loomist;
  3. Arendada kehatunnetust ning soodustada seeläbi rahunemist ja vähendada varvastel kõndi;
  4. Arendada lapse staatilist tasakaalu (näiteks ühel jalal seismist).

Lastefond koos heade annetajate abiga aitab tasuda Art Olimarile vajaliku ratsutamisteraapia eest 1512 euro ulatuses toetusperioodi jooksul.

Kuidas Sina aidata saad?

Tee ühekordne annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgitusse lapse nimi, keda soovid aidata.

  • Swedbank IBAN EE682200221015828742
  • SEB IBAN EE261010220014910011
  • Luminor IBAN EE791700017000285384
  • LHV IBAN EE527700771000610813
  • Coop IBAN EE824204278603586607